ZPS przedstawia program I Forum  

Dane medyczne w chmurze, czy lokalnie? Na ten temat, specjalnie dla uczestników Forum, dyskutować będą prezesi dwóch wiodących firm oferujących oprogramowanie do prowadzenia EDM.

O szansach i zagrożeniach, które niesie dla branży stomatologicznej „Polski Ład" rozmawiać będą profesjonalni doradcy podatkowi.

Przeprowadzona zostanie analiza plusów i minusów sprzedaży praktyk stomatologicznych dużym graczom korporacyjnym.

Impreza ma charakter zamknięty, dostępny wyłącznie dla członków Związku Pracodawców Stomatologii.

ZPS przypomina, że zawsze działa w interesie polskich pacjentów i polskich gabinetów wielostanowiskowych.

ZPS jest organizacją zrzeszającą osoby prawne i fizyczne świadczące usługi stomatologii, będące podmiotami leczniczymi w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 01 czerwca 2011r.), będące w rozumieniu prawa polskiego pracodawcami.

Kryteria przystąpienia do ZPS:
1. Status podmiotu leczniczego

W trakcie procedury wstępowania do Związku niezbędne jest podanie numeru wpisu z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
2. Rekomendacja dwóch członków Związku
W przypadku braku możliwości uzyskania rekomendacji należy skontaktować się bezpośrednio ze Związkiem.
3. Formularz akcesyjny
Informacja o członkach Związku pozwala jeszcze lepiej określić jego reprezentatywność oraz jest silnym argumentem w procesach negocjacyjnych służących rozwojowi rynku oraz zrzeszonym w nim podmiotom.
4. Opłata członkowska
Dzięki wpłatom od pomiotów zrzeszonych realizowane są cele statutowe Związku.

Kontakt: biuro@pracodawcystomatologii.pl; 23-400 Biłgoraj ul. Armii Krajowej 8.