W pierwszym roku pandemii wartość świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży spadła do 0,63 proc. (dentobusy leczyły osoby z COVID-19). Odsetek pacjentów w tym samym czasie wyniósł  zaledwie 2,5 proc. a udział liczby świadczeń do 1 proc.  To i tak wysokie wskaźniki, bo na całą Polskę dentobusów jest tylko 16.  

Ministerstwo Zdrowia nie posiada danych, które umożliwiałyby wyodrębnienie danych dotyczących świadczeń udzielonych uczniom w ramach opieki stomatologicznej w szkole, w podziale na gabinety szkolne oraz gabinety współpracujące ze szkołą na podstawie porozumienia. To utrudnia ocenę sytuacji.

Świadczenia udzielone w dentobusie (dane NFZ) 


Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielone dzieciom do 18 r.ż we wszystkich gabinetach stacjonarnych (dane NFZ)

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1199, z późn. zm.), świadczenia ogólnostomatologiczne są udzielane dzieciom w ramach następujących zakresów:
- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż,
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż udzielane w dentobusie.

Ponadto realizowane są świadczenia:
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia,
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielane w dentobusie.

8 marca 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 417), które wejdzie w życie 8 kwietnia 2021 r.  

Rozporządzenie to wprowadza nowe zakresy świadczeń:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż. udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole;
- profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. r.ż. udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566), wprowadzono czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej.

Restrykcje polegały na zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach), z wyjątkiem świadczeń udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568).

Ograniczenie te obowiązywało do 19 września 2020 r.