Woj. kujawsko – pomorskie liczy ponad 2 mln mieszkańców. Taką populację obsługuje tylko jeden punkt doraźnej pomocy stomatologicznej. Sprawuje ją NZOZ Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku przy ul. Kilińskiego.

Nadzieję na poprawę sytuacji niosła informacja umieszczona przez NFZ OW w Bydgoszczy zatytułowana: świadczenia z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W celu zapoznania się z placówkami świadczącymi taką pomoc należało ściągnąć stosowny plik z danymi. Niestety okazało się, że plik zawiera tylko jeden adres: NZOZ we Włocławku.

Od marca 2021 r. zaprzestała stomatologicznych świadczeń w niedziele, święta i w nocy lecznica w Ciechocinku. Wcześniej taką samą decyzję podjęli świadczeniodawcy, realizujący stomatologiczną opiekę doraźną w: Bydgoszczy, Toruniu i Inowrocławiu.

Nie zmieniła tej sytuacji stawka ryczałtu oferowana przez NFZ - 800 zł za dyżur.

Pacjenci z bardziej odległych rejonów województwa, aby dotrzeć do Włocławka, pokonać muszą zatem ponad 200 km.