Zdaniem Piotra Majewskiego, świadomy, wyedukowany pacjent to partner dla lekarza zarówno w zakresie diagnostyki jak i w procesie skutecznego leczenia. Tym bardziej, że stan uzębienia Polaków pozostawia wiele do życzenia. Jedynie 5,4 proc. pacjentów w grupie wiekowej 35-44 może się pochwalić pełnym uzębieniem. W związku z tym coraz częściej decydują się oni na implant. Niestety, wielu z nich nie ma jednak wiedzy na temat tego, jak wybrać specjalistę, aby zabieg był profesjonalny i całkowicie bezpieczny.

Założyciel Specjalistycznej Kliniki Implantologiczno-Stomatologicznej w Krakowie podkreśla, że implantologia, jako technika zabiegowa, musi być stosowana z pełną odpowiedzialnością i zasobem wiedzy - wyłącznie przez osobę wykwalifikowaną. Zauważa, że nie wszystkie działające na rynku gabinety oferują rzetelnie świadczone usługi, które gwarantują bezpieczeństwo i powodzenie zabiegu.

- Zależy nam, aby pacjenci decydujący się na zabieg implantacji umieli odróżniać fakty poparte nauką od sloganów reklamowych, które dużo obiecują. Najczęściej bowiem te obietnice nie znajdują pokrycia w rzeczywistości - informuje dr hab. n. med. Piotr Majewski.

Piotr Majewski sugeruje pacjentom, że powinni zwracać uwagę, czy lekarz wykonujący zabiegi ma dyplom specjalisty w danej dziedzinie stomatologii (specjalista chirurg stomatolog, protetyk).

- Uzyskanie takiego dyplomu to kilka lat ciężkiej pracy, których w żaden sposób nie można porównać do kilku jednodniowych szkoleń - dodaje. 

Ostrzega także przed pośpiechem oraz podejrzanymi cenami.

- Nie zawsze najdroższe zabiegi są najlepsze, ale podejrzanie tanie implanty i tanie leczenie powinny być dla pacjenta znakiem ostrzegawczym. Zdrowie jest bezcenne, a implant ma zastąpić nasz własny ząb i służyć przez wiele lat - przekonuje dr Majewski.