• Świadczenia z zakresu stomatologii były głównym tematem spotkania, które odbyło się w ŚOW NFZ 11 lipca 
  • Śląski OW NFZ przeanalizuje świadczenia wykonane w maju i czerwcu 2023. Płatność za nadwykonania ponad plan umowy uzależniona będzie od środków finansowych jakie pozostaną w budżecie Śląskiego OW NFZ na ten rok
  • W ramach kontraktowania zapowiedziano analizę wykupionych świadczeń przez Śląski Oddział NFZ, oraz analizę obszarów, w których nie zakupiono świadczeń
  • Śląska OIL zadeklarowała pomoc w znalezieniu świadczeniodawców w miejscach, gdzie nie znaleziono dotychczas chętnych do udzielania świadczeń w ramach umowy z NFZ

Śląski OW NFZ. Nowe zarządzenie Prezesa NFZ

 Stomatologia była głównym tematem spotkania zorganizowanego w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przedstawiciele Funduszu poinformowali, że na Portalu Świadczeniodawcy pojawią się aneksy dostosowujące umowy do Zarządzenia Prezesa NFZ nr 105/2023/DSOZ.

Aneks będzie dostosowywał umowy do wzrostu wyceny punktu i ilości wykonanych świadczeń zgodnie z rekomendacją AOTMiT:

Które zakresy świadczeń będą zlikwidowane

Wymienione zmiany zostaną wprowadzone wraz z likwidacją zakresów świadczeń o symbolach:

Co nowego w pakietach świadczeń

Natomiast pakiety będą raportowane w zakresach podstawowych.np.: 07.0000.218.02 itd.

Rozwiązania wymienione w tym aneksie oznaczają także usunięcie świadczeń pakietowych wykonanych w lipcu, podkreślano na spotkaniu NFZ.

W tym celu należy:

  • usunąć z systemów informatycznych dotychczas wprowadzone świadczenia pakietowe wykonane i wysłane w lipcu 2023,
  • wykonać eksport danych do Portalu NFZ (to czy pakiety zostały usunięte można sprawdzić  w „Kompleksowym przeglądzie weryfikacji świadczeń”, w przypadku świadczeń jednostkowych nie wykonujemy takiej operacji),
  • po otrzymaniu aneksu, należy go wgrać, ponownie wczytać i wysyłać świadczenia pakietowe wykonane w lipcu.

W lipcu 2023 Śląski OW NFZ przeanalizuje świadczenia wykonane w maju i czerwcu 2023 r. Umowy zostaną zbilansowane w poszczególnych zakresach świadczeń do wartości planu finansowego za okres maj-czerwiec 2023 r.

Płatność za nadwykonania ponad plan umowy uzależniona będzie od środków finansowych jakie pozostaną w budżecie Śląskiego OW NFZ na ten rok.

Rozliczenia w ramach Funduszu Medycznego

Fundusz Medyczny – wprowadzenie priorytetu naliczania świadczeń dla osób dorosłych.

OW zasięgnie informacji co do sposobu typowania świadczeń do rozliczenia w ramach FM.

Kontraktowanie 2023. Białe plamy na Śląsku

Analiza dostępności do świadczeń stomatologicznych na poszczególnych obszarach zostanie przygotowana przez ŚOW NFZ na spotkanie przedstawicieli Śląskiej Izbie Lekarskiej i Śląskiego OW NFZ, które jest planowane na 25 lipca.

Przedstawiciele Śląskiej OIL zobowiązali się do pomocy w znalezieniu świadczeniodawców mogących podpisać umowy w miejscach, gdzie nie znaleziono dotychczas chętnych do udzielania świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Kwestia dentystów na stażu podyplomowym. Potrzebne działania w MZ

 Czy lekarze dentyści odbywający staż podyplomowy mogą być wykazywani jako personel udzielający świadczeń?

Uzyskano informację, że w chwili obecnej nie ma możliwości wykazania lekarzy dentystów stażystów, a decyzja o możliwości wpisania ich do harmonogramów leży poza kompetencjami Śląskiego OW NFZ. Przedstawiciele ŚIL zobowiązali się do wystąpienia z zapytaniem w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia.

Fluoryzacja w szkole

Prowadzenie przez personel poradni stomatologicznych zabiegów grupowej fluoryzacji kontaktowej w szkołach  nadal poza kontraktem z NFZ. Na podstawie obowiązujących przepisów nie jest możliwe wykonywanie tych świadczeń przez poradnie stomatologiczne w ramach świadczeń gwarantowanych.

Śląski OW NFZ zwróci się do Centrali NFZ z prośbą o działania w tej kwestii.