• Działalność zespołu Ministerstwa Zdrowia ds. kształcenia studentów kierunków lekarskiego i lekarsko - dentystycznego przedłużona do końca maja 2022 r.
  • Reprezentantem NRL w zespole "Praca dla studenta" będzie dr n. med. Michał Bulsa
  • Do zadań zespołu należy opracowanie zasad udziału studentów w realizowaniu świadczeń zdrowotnych i w wykonywaniu innych czynnościach o charakterze techniczno-administracyjnym  

Funkcjonowanie zespołu MZ "Praca dla studenta" przedłużona  

Minister zdrowia przedłużył do końca maja 2022 r. pracę zespołu do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych, regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą - „Praca dla studenta”.

Michał Bulsa reprezentantem NRL w pracach zespołu

Przypomnijmy, że dotychczas w pracach tych uczestniczył z ramienia NRL prof. Tomasz Konopka kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego UM we Wrocławiu, wiceprezydent i przewodniczący Komisji Naukowej PTS, 

Wiceprezes NRL Andrzej Cisło informował wówczas infoDENT24.pl, o tym, że w ramach Ministerstwa Zdrowia został także ustanowiony podzespół ds. kształcenia lekarzy dentystów, co jest dobrym rozwiązaniem dla stomatologów.

W zarządzeniu ministra zdrowia z 5 maja czytamy, że reprezentantem NRL w pracach zespołu będzie dr n. med. Michał Bulsa, prezes ORL w Szczecinie, specjalista położnictwa i ginekologii.

Pozostali członkowie zespołu kontynuują pracę rozpoczętą na początku 2022 r.

Zadania zespołu "praca dla studenta"

Do zadań Zespołu należy opracowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w tym w szczególności:
1) zasady udziału studentów w udzielaniu świadczeń zdrowotnych poza realizacją programu kształcenia na studiach i zakres tych świadczeń;
2) zasady udziału w innych czynnościach o charakterze techniczno-administracyjnym poza realizacją programu kształcenia na studiach i zakres tych czynności.