• W ostatnim roku zmarło szereg ważnych postaci dla polskiej stomatologii, z którymi infoDENT24.pl miał częste kontakty. W debatach, organizowanych przez redakcję, brała m.in. udział prof. Urszula Kaczmarek, dbająca o zdrowy uśmiech polskich dzieci
 • Zmarł dr n. med. Andrzej Baszkowski wraz z nim odeszła do historii część znakomitego samorządowego etosu
 • Nie ma wśród nas dr. Kazimierza Bryndala, niezwykłego autorytetu, wzoru zasad etyki i deontologii lekarskiej, wybitnego toruński lekarza dentysty, promotora oświaty zdrowotnej
 • Nie żyje prof. Hubert Wanyura, wyjątkowy człowiek, wybitny naukowiec, oddany nauczyciel akademicki, jedna z najjaśniejszych postaci w polskiej stomatologii

Znani i cenieni lekarze dentyści, którzy zmarli w ostatnim roku   

Listopad 2021

 • lek. dent. Anna Ulatowska-Tustańska

W dwa dni po 1 listopada 2021 r. zmarła w wieku 102 lat lek. dent. Anna Ulatowska - Tustańska - najstarszy członek Śląskiej Izby Lekarskiej.

Lek. dent. Anna Ulatowska - Tustańska działała w Zabrzu, organizując na terenie miasta lecznictwo stomatologiczne. Z jej inicjatywy zaczęły się odbywać w tym mieście "białe niedziele" dla dzieci i dorosłych.

Po przejściu na emeryturę lek. dent. Ulatowska-Tustańska zaangażowała się z pracę charytatywną, w swoim prywatnym gabinecie leczyła bezpłatnie dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich.

W 2012 r. została odznaczona nagrodą Świętego Kamila - patrona Zabrza, która jest wyrazem wdzięczności dla osób i instytucji działających na rzecz mieszkańców zaangażowanych w działalność społeczną i charytatywną.

 • Krystyna Drwięga – Ceglarek

Krystyna Drwięga – Ceglarek była znanym stomatologiem, żoną Wiesława Ceglarka - radnego rady powiatu, członka zarządu powiatu rawskiego, działacza sportowego, prezesa klubu "Ruch Bojanowo". Byli małżeństwem przez ponad 40 lat. Krystyna Drwięga – Ceglarek przyjechała do Bojanowa w 1978 r. tutaj rozpoczęła pracę zawodową. Dentystka planowała zostać tu na kilka miesięcy, a została na zawsze.

- Miałem 32 lata, ona 30. To był stan wojenny, nie chcieli nam dać ślubu, bo nie mogliśmy zdobyć aktu chrztu żony z Krakowa. Na szczęście udało się. Chciałem mieć 5 dzieci, żeby razem z nimi grać w kosza, skończyło się na trójce - wspominał małżonkę Wiesław Ceglarek.

Grudzień 2021 r.

 • dr n. med. Andrzej Baszkowski,

Od kilku dekad przekazywał dużą część swojej energii, zaangażowania i serca w funkcjonowanie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Naczelnej Izby Lekarskiej. Wraz ze zmarłym odeszła do historii część znakomitej samorządowej aktywności.

Zmarły był:
- założycielem i redaktorem naczelnym Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej,
- współautorem monografii „Wielkopolska Izba Lekarska. Tradycja i współczesność 1921-1999”,
- autorem książek „Od negocjacji po  kompromis. Skutki wprowadzenia powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych na życie zawodowe lekarzy polskich do roku 1950” oraz „Wielkopolska Izba Lekarska. Tradycja  i współczesność 2000-2019”,
- odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i najwyższym odznaczeniem samorządu zawodowego lekarzy „Meritus Pro Mecicis”. W 2019 r. podczas gali 30-lecia odrodzenia samorządu lekarskiego odebrał Statuetkę im. Józefa Strusia,
- uhonorowany nagrodą za krzewienie pamięci historycznej o lekarzach i lekarzach dentystach (podczas jubileuszu 100-lecia powstania Izby Lekarskiej Poznańsko-Pomorskiej).

Niejednokrotnie przedstawialiśmy na stronie infoDENT24.pl stanowiska dr. n. med. Andrzeja Baszkowskiego.

Styczeń 2022

 • Lek. dent. Elżbieta Kajak-Kucemba

Wieloletnia, zasłużona pracowniczka Katedry Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Wspaniały i doświadczony dydaktyk, wychowawca wielu pokoleń studentów. 

 • Prof. dr hab. n. med. Krystyna Fetkowska-Mielnik

Wspaniały nauczyciel akademicki, prekursor stomatologii dziecięcej w Polsce, wybitny naukowiec, wychowawca wielu pokoleń lekarzy dentystów.

Przez cztery kadencje prof. Fetkowska - Mielnik pełniła funkcję prodziekana Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (1981-1988, 1990-1996). Była członkiem Senatu oraz Komisji Senackich i Wydziałowych. W latach 1981-1988 była przewodniczącą Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a w latach 1988-1996 przewodniczącą Krajowej Sekcji Stomatologii Dziecięcej.

Przez wiele jako redaktor naczelny prowadziła „Przegląd Stomatologii Wieku Rozwojowego” (1993-2001).

W uznaniu zasług i wkładu w rozwój i postęp stomatologii dziecięcej prof. Fetkowska-Mielnik otrzymywała liczne wyróżnienia, odznaczenia i nagrody m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz godność członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Bene Meritus.

Dzięki ponad 20-letniej aktywnej pracy na stanowisku kierownika Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego w Lublinie wprowadziła placówkę do czołówki krajowej, stworzyła lubelską szkołę stomatologii dziecięcej oraz zainicjowała wiele nowych kierunków badań naukowych. Została zapamiętana jako ciepły i wyjątkowo życzliwy człowiek uwielbiany przez studentów i pracowników.

 • Prof. Hubert Wanyura

Wyjątkowy człowiek, wybitny naukowiec, oddany nauczyciel akademicki, jedna z najjaśniejszych postaci w polskiej stomatologii.

Prof. Hubert Wanyura urodził się 16 marca 1942 r. w Warszawie, w rodzinie lekarskiej. Po odbyciu studiów na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, w maju 1965 r., uzyskał stopień lekarza dentysty. Stanowisko prof. nadzw. AM w Warszawie uzyskał w 1998 r., zaś tytuł naukowy profesora w 2001 r.

Od 1 października 1999 r. objął kierownictwo I Kliniki Chirurgii Szczękowo -Twarzowej IS AM w Warszawie. Prodziekan Oddziału Stomatologii I Wydziału Lekarskiego (w latach 1999- 2005). Pełnił także funkcję  konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej.

 Profesor Hubert Wanyura jest autorem lub współautorem ok. 200 publikacji, a także ponad stu doniesień wygłoszonych na kongresach lub zjazdach krajowych.

Otrzymał wiele nagród naukowych i organizacyjnych rektora UM w Warszawie. Laureat dwóch nagród zespołowych ministra zdrowia oraz nagród naukowych Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem za Zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie.

Profesor Wanyura brał aktywny udział w pracach polskich towarzystw naukowych. Dzięki jego zapałowi i pracowitości wiele zyskały:
- Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
- Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej:
- Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo -Twarzowej
- Polskie Towarzystwo Dysfunkcji Narządu Żucia
- Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki
- Międzynarodowe Towarzystwo Chirurgów Jamy Ustnej i Szczękowych
- Europejskie Towarzystwo Chirurgów Czaszkowo -Szczękowo -Twarzowych
- Francuskie Towarzystwo Chirurgów Szczękowo- Twarzowych

Był redaktorem naczelnym miesięcznika „Czasopismo Stomatologiczne”, będącym organem naukowym PTS, członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Protetyka Stomatologiczna”

Luty

 • Prof. dr hab. n. med. Leszek Kryst

Znakomity chirurg szczękowo-twarzowy, charyzmatyczny wykładowca i dydaktyk oraz wychowawca i nauczyciel wielu po 

 Urodził się 20 maja 1929 r. na warszawskiej Woli w patriotycznej rodzinie robotniczej. Należał do pokolenia Kolumbów,  był harcerzem a następnie żołnierzem AK (pseudonim Wirski), brał udział w Powstawaniu Warszawskim na Woli i w Śródmieściu. Wielokrotnie ranny  trafił do niemieckiego obozu karnego w Sandbostel, a stamtąd do II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa, z którym trafił do Anglii. Tu ukończył szkołę polską w Cannon Hall i uzyskał maturę.

Do Polski powrócił w 1947 r. ukończył Państwowe Liceum Techniki Dentystycznej w Warszawie w 1950 r., a następnie stomatologię na Akademii Medycznej w Warszawie, w 1954 r.

W latach od 1972 do 1999 pełni wiele funkcji kierowniczych w warszawskiej AM.

- 1972-1999 był kierownikiem Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej a następnie I Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,  
- 1973-1981 dyrektorem Instytutu Stomatologii,
- 1975-1978 dziekanem I Wydziału Lekarskiego,
- 1978-1981 prorektorem ds. dydaktyczno-wychowawczych.
- 1984-1989 pełnił funkcję podsekretarza stanu w MZiOS.

 Prof. Kryst był założycielem i Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Zarządu Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowych (EACMFS) oraz Prezesem Zarządu Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej. Przez trzy kadencje był w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Marzec

 • Dr n. med. Anna Kaczmarek

Z wielkim zaangażowaniem i oddaniem realizowała zadania nauczyciela akademickiego. Prowadziła wykłady i ćwiczenia z zakresu protetyki stomatologicznej na UM w Lublinie.

Pracując w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej oraz prowadząc własną praktykę stomatologiczną była lekarzem o niezwykle szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej, obdarzona intuicją lekarską, stale pogłębiała umiejętności w dziedzinie stomatologii.

Wielokrotnie uczestniczyła w egzaminach specjalizacyjnych, prowadziła staże podyplomowe, kierowała specjalizacjami 2 stopnia z protetyki stomatologicznej oraz specjalizację 1 stopnia ze stomatologii ogólnej. Opiekowała się rezydentami, prowadziła kursy z zaburzeń czynnościowych narządu żucia, brała udział w pracach komisji rekrutacyjnej, na stanowisku adiunkta koordynowała specjalizacje w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej.

Równocześnie prowadziła działalność naukową, będąc autorem i współautorem 14 artykułów naukowych oraz 14 doniesień zjazdowych, brała udział w badaniach resortowych w zakresie zależności pomiędzy zaburzeniami zwarcia a występowaniem bólów głowy.

Od początku swojej drogi zawodowej działała w strukturach PTS, będąc członkiem Zarządu Oddział Lublin. Za swoją działalność otrzymała liczne nagrody i odznaki (srebrna PTS 2001 r., honorowa złota PTS w 2009). Została odznaczona medalem z okazji 20-lecia i 30-lecia pracy zawodowej. 

 • lek. dent Wojciech Szczepanowski

Przez kilkanaście lat Wojciech Szczepanowski był kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Giewartowie, pracując tam jednocześnie jako stomatolog.  Będąc już doświadczonym fachowcem zrobił specjalizację z protetyki. W ostatnich latach aktywności zawodowej przyjmował pacjentów w prywatnym gabinecie w swoim domu. Gabinet zamknął dopiero jak skończył 82 lata.  

Często w jego gabinecie pojawiali się pacjenci bólowi w niedziele i w święta, nigdy nie odmawiał im pomocy. Był ceniony za gotowość do leczenia o każdej porze. Ceniony i lubiany, bo lubił żartować. - Zawsze miał w zanadrzu kilka dowcipów, którymi chętnie dzielił się z pacjentami – wspomina córka Wiktoria.

Nieustannie szlifował swój angielski. Pisał wiersze do szuflady oraz pobierał lekcje gry na keyboardzie u swojego przyjaciela Elka Kawy. Rozwiązywał każdą krzyżówkę, która wpadła mu w ręce. Kochał podróże.

Kwiecień

 • Prof. Maria Szpringer-Nodzak

Zrobiła wiele dobrego dla stomatologii dziecięcej w Polsce. Na początku kariery naukowej pracowała w Poliklinice Stomatologicznej dla Dzieci w Warszawie, która jako pierwsza tego typu lecznica w Polsce, powstała w 1951 r. przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Warszawie.

Prof. Maria Szpringer-Nodzak związana od początku z Polikliniką Stomatologiczną dla Dzieci w Warszawie

Prof. Maria Szpringer-Nodzak prowadziła też współpracę naukową z Uniwersytetem Karolinska w Sztokholmie i Uniwersytetem w Lund, m.in. z zakresu leczenia chorób miazgi w zębach dziecięcych.

Od 1980 do 1999 r. kierowała Zakładem Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej. W latach 1995-1999 pełniła także funkcję dyrektora Instytutu Stomatologii.

Profesor przez 20 lat współpracowała z Oddziałem Niemowlęcym Centrum Zdrowia Dziecka. Badała mechanizm wyrzynania się poszczególnych zębów mlecznych u dzieci z opóźnionym ząbkowaniem, badała obecność wapnia, fosforu i 25-OH witaminy D w surowicy krwi.

Do kooperacji z partnerami ze Szwecji włączyła Klinikę Pediatrii, Skaz Krwotocznych i Chorób Krwi AM. Część wyników badań opisana została w podręcznikach „Stomatologia wieku rozwojowego” oraz „Hemofilia u dzieci”.

Maj

 • Prof. Urszula Kaczmarek

Była m.in. prodziekanem Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego oraz kierownikiem Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej UM we Wrocławiu.

Prof. dr hab. n. med. Urszula Zofia Kaczmarek od lat skoncentrowana na losie dzieci i ich potrzeb stomatologicznych

Zmarła pełniła m.in. funkcję przewodniczącej Środkowo - Wschodnioeuropejskiego Oddziału ACFF (Sojusz na Rzecz Przyszłości Wolnej od Próchnicy)

Uczona od lat oddana była dzieciom i ich potrzebom stomatologicznym. Zaangażowana w prace Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

Wielokrotnie wypowiadała się na łamach infoDENT24.pl. Brała udział w wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez naszą redakcję m.in. jako przewodnicząca Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Oddziału ACFF (Sojusz na Rzecz Przyszłości Wolnej od Próchnicy).

 • Dr Kazimierz Bryndal, dr Eleonora Sobiecka - Bryndal

 Dr Kazimierz Bryndal, niezwykły autorytet i wybitny toruński lekarz dentysta, promotor oświaty zdrowotnej. Zmarła także jego żona lekarz dentysta dr Eleonora Sobiecka - Bryndal.

Dr Bryndal lekarz o niezwykłym autorytecie, wzór zasad etyki i deontologii lekarskiej., w 2009 roku uhonorowany został najwyższym odznaczeniem miejskim - medalem Thorunium

W 2013 r. za bezinteresowne i społeczne zaangażowanie w tworzenie samorządu lekarskiego otrzymał Nagrodę im. Andrzeja Janusza Fortuny Za zasługi dla polskiej stomatologii

Dr Kazimierz Bryndal za swoją działalność, którą w wyjątkowy sposób przysłużył się dentystycznej społeczności otrzymał w 2013 r. Nagrodę im. Andrzeja Janusza Fortuny Za zasługi dla polskiej stomatologii.

W 1989 r. był animatorem współpracy Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej z Izbą Lekarską z Getyngi. Partnerskie kontakty utrzymywane są do dziś. Bierze czynny udział w negocjacjach traktatu akcesyjnego z Unią Europejską, broniąc w Brukseli statusu polskich lekarzy dentystów. Podejmuje działalność w Izbie Lekarskiej w komisji współpracy z zagranicą, a w latach 1997 - 2001 pełni funkcję jej prezesa.

W latach 90. zabiegał o wydzielenie stomatologii ze struktur Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, do którego została przyłączona po likwidacji Centrum Kształcenia Podyplomowego. Efektem tych starań jest powołanie do życia Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum Stomatologii, którego zostaje kierownikiem. Pełnił tę funkcję do swoich 80. urodzin, kiedy to w 2009 roku odchodzi na zasłużoną emeryturę. Równocześnie, w chwili powstania w 1975 roku województwa toruńskiego, powołał do życia Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Wrzesień 

 • lek. dent. Barbara Kaczorowska

Urodzona w 1930 r. przez ponad 60 lat leczyła pacjentów w Zdunach i Łowiczu. 

Barbara Kaczorowska tuż po skończeniu studiów stomatologicznych na Uczelni Medycznej zaczęła pracować jako lekarz dentysta w ośrodku zdrowia w Zdunach. W pamięci pacjentów zapisała się jako osoba, która z niezwykłą sprawnością dokonywała ekstrakcji zębów.

Z relacji Barbary Kaczorowskiej wynikało, że o zawodzie dentystki marzyła od czasu gdy jako ośmioletnia dziewczynka trafiła do dentystyki w Głownie.

Po kilkuletniej pracy w Zdunach Barbara Kaczorowska przeniosła się z rodziną do Łowicza. Rozpoczęła pracę w szpitalu i szybko uzyskała renomę jako znakomity chirurg stomatolog.

Dentystka na pięć lat przed śmiercią doznała udaru. Po czterech miesiącach w śpiączce odzyskała ograniczoną sprawność.