Lek. dent. Anna Ulatowska-Tustańska  działała w Zabrzu, organizując na terenie miasta lecznictwo stomatologiczne. Z jej inicjatywy zaczęły się odbywać w tym mieście "białe niedziele" dla dzieci i dorosłych.

Po przejściu na emeryturę lek. dent. Ulatowska-Tustańska zaangażowała się z pracę charytatywną,  w swoim prywatnym gabinecie leczyła bezpłatnie dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich.

W 2012 roku została odznaczona nagrodą Świętego Kamila - patrona Zabrza, która jest wyrazem wdzięczności dla osób i instytucji działających na rzecz mieszkańców zaangażowanych w działalność społeczną i charytatywną.