Dr n. med. Maria Pelc jako specjalistka, koncentrowała się w stomatologii dziecięcej.

Jednocześnie, jako wykładowca akademicki wychowała wiele pokoleń stomatologów.