Zasłużony nowotarżanin, lekarz dentysta Roman Dzioboń odznaczony medalem za szczególne zasługi dla Miasta Nowy Targ, członek Kapituły Honorowej.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 30 października 2021 r. (sobota) mszą św. o godz. 12:30 w kościele św. Anny na nowotarskim cmentarzu.

Kondolencje rodzinie zmarłego złożyli: przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Luberda, radni Rady Miasta Nowy Targ, burmistrz Miasta Nowy Targ Grzegorz Watycha oraz pracownicy Urzędu Miasta.

Roman Dzioboń urodził się w Nowym Targu. Tutaj ukończył szkołę powszechną, a następnie studiował na Wydziale Stomatologicznym Akademii Medycznej w Krakowie. Po ukończeniu studiów pracował w różnych przychodniach na Podhalu jako dentysta.

Działał aktywnie na rzecz Związku Podhalan.

Zauroczony pięknem ziemi podhalańskiej, a szczególnie Gorcami, uwrażliwiony na sprawy ludzi i przyrody zaczął pisać wiersze. Debiutował w 1983r. na Łamach „Podhalanki”. Utwory jego drukowały też pisma „Podhale”, „Ojcowizna”, „U Świętej Katarzyny”.

Laureat wielu konkursów poetyckich. Jego pierwszy tomik wierszy pt. „Gazdówka w mieście” ukazał się w 1990 r., następnie: w 1997 -„Wiersze”, w 2002 r. - „ W gałęziach śpiewanie”, w 2004 r. - „Paciorki ziemią pachnące”, w 2009 r. „Wszystkie pory życia”.

Wspomnienia „Mój niepamiętnik” w 2001 r., a ostatnio część II wspomnień. Roman Dzioboń napisał gwarą i językiem literackim. Zbierał materiały do następnego tomiku wierszy.