• Lux Med, w ramach programu "Zęby na Lux", realizuje badania stomatologiczne u 3060 uczniów.
  • Program "Zęby na Lux" potrwa do 3 kwietnia 2023 r.
  • Cały czas szkoły z woj. mazowieckiego i łódzkiego mogą zgłaszać chęć wzięcia udziału w programie "Zęby na Lux".

Dla kogo program "Zęby na Lux"  

Działania edukacyjne Lux Med realizowane są wraz z Polskim Towarzystwem Higienicznym pod egidą Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedsięwzięcie Lux Med "Zęby na Lux"  skierowane jest do uczniów szkół branżowych, techników, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, liceów ogólnokształcących oraz ogólnokształcących szkół artystycznych na terenie województw: mazowieckiego i łódzkiego.

"Zęby na Lux" działania edukacyjne

W ramach projektu przeprowadzane są godzinne zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Realizują je doświadczeni trenerzy – lekarze dentyści, edukatorzy zdrowotni, specjaliści zdrowia publicznego i promocji zdrowia.

Warsztaty prowadzone są w formule interaktywnej – lekcji angażującej. Towarzyszą im profilaktyczne badania stomatologiczne.

Przestawiana tematyka w ramach edukacji zdrowotnej jest zgodna z treściami nauczania przedmiotów takich jak edukacja dla bezpieczeństwa, biologia czy wychowanie fizyczne.

Projekty w ramach programu "Zęby na Lux"  

Dotychczas zrealizowano tego typu aktywność w:
Warszawie:
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Edukacyjnego Vizja
Stanisławowie Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema
Kolonii Ossa: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa – Branżowa Szkoła I Stopnia
Golądkowie: ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie
Łodzi: Liceum Ogólnokształcące nr XXIII im. ks. prof. J. Tischnera w Łodzi

Na realizację czekają:
Garwolin:
Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
Solec nad Wisłą: Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą
Warszawa: Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie
Żelechów: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie
Leszno: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie
Mszczonów: Zespół Szkół w Mszczonowie
Ożarów Mazowiecki: Technikum im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim
Radom: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu.
Raciąż: Zespół Szkół w Raciążu
Zuzela: Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli
Mińsk Mazowiecki: Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim
Konstancin-Jeziorna: No Bell Liceum w Konstancinie – Jeziornej
Zelów: Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie
Skierniewice: Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach
Łódź: Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi
Kleszczów: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie
Piątek: Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą

"Zęby na Lux" częścią programu: Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży 

Program ten realizowany jest w oparciu o projekty wyłonione w konkursie „Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży, nr POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia”.

Połowa osób objętych wsparciem edukacyjnym powinna zamieszkiwać obszary wiejskie lub miasta do 20 tys. osób, gdzie dostęp do opieki stomatologicznej jest gorszy.

W programie tym realizowane są również projekty przez:
- Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie (woj. mazowieckie i łódzkie); 
- NZOZ Remedium w Nowym Sączu (woj. małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie); 
- Artmedica Sp. z o.o. w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i pomorskie); 
- Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie).