• Zdrowie stomatologiczne i psychiczne idą w parze.
  • Artykuły badające różne aspekty wpływu stanu jamy ustnej na zdrowie psychiczne - w specjalnym numerze International Dental Journal.
  • Lekarz dentysta leczy nie tylko choroby stomatologiczne, poprzez efekty swojej pracy bardzo podnosi też jakość życia i samozadowolenie pacjentów.      

W ŚDZJU o psychice pacjenta 

Wydanie specjalne International Dental Journal  to jedna z aktywności FDI związana z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej. Nie przypadkiem głównym tematem tego numeru jest tym razem wpływ stanu jamy ustnej na kondycję psychiczną i funkcjonowanie w relacjach społecznych. 

Redaktor naczelny prof. Lakshman Samaranayake poleca wybór artykułów,  poruszających tematy skutków pandemii COVID-19, starzenia się populacji, nawyków żywieniowych, bezdomności.

Jak podkreśla we wstępie  prof. Samaranayake ​​zbyt długo społeczność stomatologów unikała zajmowania się zdrowiem psychicznym w kontekście zdrowia jamy ustnej. 

Lekarze skupiają się tylko na zdrowiu fizycznym

W gruncie rzeczy całe środowisko medyczne pomijało ten aspekt. Ponad siedemdziesiąt lat temu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdefiniowała zdrowie jako stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niedomagania.  Jednak do niedawna decydenci kształtujący politykę zdrowotną — zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się — nie przywiązywali znaczenia do pełnego brzmienia tej definicji. 

W ostatnim czasie przybywa jednak dowodów i danych epidemiologicznych, społecznych oraz eksperymentalnych, z których wynika, że promowanie jedynie dobrego zdrowia fizycznego, z wyłączeniem dobrostanu psychicznego - przynosi  niepowodzenie, podkreśla prof. Samaranayake.

Również w stomatologii do niedawna wydawało się, że zepchnięto zdrowie psychiczne do ciemnego kąta, prawdopodobnie z powodu słabego zrozumienia problemu. Ponadto zdrowie psychiczne nie jest tematyką w wystarczającym stopniu poruszaną w trakcie studiów stomatologicznych.  Pora zatem na gruntowne zmiany!