• Przybywa dowodów na dwukierunkowy związek między zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym
  • Zdrowie jamy ustnej jest kluczowym wskaźnikiem ogólnego stanu zdrowia, a zły stan zdrowia jamy ustnej może zwiększać ryzyko innych chorób niezakaźnych
  • Najnowsze prace z tego zakresu prezentuje nowa platforma FDI - Whole Body Health

Zdrowie jamy ustnej. Warunkiem zdrowia ogólnego

Choroby jamy ustnej dotykają połowę światowej populacji, prawie 3,5 miliarda ludzi cierpi na choroby stomatologiczne, co czyni je najbardziej rozpowszechnionymi chorobami niezakaźnymi w skali globalnej. Dobre zdrowie jamy ustnej to nie tylko zdrowy uśmiech, ale może również wpływać na ogólny stan zdrowia, samopoczucie i jakość życia, podkreśla Światowa Federacja Dentystyczna (FDI).

Niestety, w wielu krajach  zdrowie jamy ustnej było często izolowane w systemach opieki zdrowotnej, co jest skutkiem podejścia do tego aspektu zdrowia pacjenta, ale też pokazuje nieznajomość znaczenia stanu jamy ustnej dla ogólnego stanu zdrowia.

Projektem  Whole Body Health, FDI zwraca uwagę na dwukierunkową zależność między zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnoustrojowym. Ma to być też metoda promowania najnowszych badań w tej dziedzinie.

Zdrowe przyzębie. Lepiej kontrolowana cukrzyca

 Zły stan zdrowia jamy ustnej i nieleczone choroby jamy ustnej są związane z wieloma schorzeniami, w tym:

  • chorobami układu krążenia
  • zwiększonym ryzykiem udaru mózgu
  • cukrzycą.

Wszystkie te problemy ze zdrowiem ogólnym mają dwukierunkowy związek z chorobami przyzębia, z których każdy może wpływać na drugi i go pogarszać. Przykładowo, zapalenie przyzębia w czasie ciąży może prowadzić do niskiej masy urodzeniowej, przedwczesnego porodu i stanu przedrzucawkowego, przypomina FDI.

Na platformie  Whole Body Health prezentowany jest  diagram całego ciała, który w prosty sposób ma zapewniać profesjonalistom zajmującym się zdrowiem jamy ustnej i szerszej społeczności dostęp do najnowszych badań, udowadniających zależność zdrowia jamy ustnej i zdrowia ogólnego.

Aktualne dowody naukowe, to silne argumenty wspierające Wizję 2030 FDI, mającą na celu uaktywnienie pracowników służby zdrowia na polu profilaktyki i leczenia chorób jamy ustnej, a także rozwój współdziałania różnych dyscyplin medycyny dla poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia w skali populacji.

Diagram przedstawia wpływ złego stanu zdrowia jamy ustnej na konkretne problemy zdrowotne, związek ten został sklasyfikowany w trzech kategoriach jako:

  • przyczynowy,
  • pogarszający się,
  • skojarzony.

Informacje te można wykorzystać do działań w kierunku tworzenia rozszerzonych i zintegrowanych planów opieki, które uwzględniają dwukierunkową zależność między zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym.

FDI zachęca krajowe stowarzyszenia stomatologiczne do udostępniania i wykorzystywania informacji przedstawionych na schemacie.