• Mimo że chorobom jamy ustnej można skutecznie zapobiegać, są one jednym z najbardziej w skali globalnej powszechnych problemów ze zdrowiem
  • Raport na temat stanu zdrowia jamy ustnej sporządzony przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia ukaże się 11 listopada
  •  Występowanie chorób jamy ustnej wzrasta na całym świecie w tempie przewyższającym wzrost populacji
  • Liczbę przypadków nieleczonej próchnicy szacuje się na 2,5 mld ludzi

Stan jamy ustnej. Ogólnoświatowy raport WHO

Światowa Organizacja Zdrowia opublikuje najnowszy Globalny Raport Stanu Zdrowia Jamy Ustnej 18 listopada. Raport uznawany jest za ważny kamień milowy w procesie inicjowania działań politycznych i zasobów na rzecz zdrowia jamy ustnej .

Opracowanie ma stanowić punkt odniesienia dla decydentów, dążących do osiągnięcia sytuacji, w której dostęp do opieki stomatologicznej i dobre zdrowie jamy ustnej będzie dla każdego. 

Wydarzenie online jest otwarte dla państw członkowskich WHO, agencji ONZ, pracowników służby zdrowia i wszystkich podmiotów niepaństwowych.

 Choroby jamy ustnej. Ma co drugi człowiek

Choroby jamy ustnej są najbardziej rozpowszechnionymi chorobami niezakaźnymi, dotykającymi prawie połowę światowej populacji (3,5 miliarda ludzi). Jak na ironię w dużym stopniu tym problemom można skutecznie zapobiec.

 Szacuje się, że liczba przypadków chorób jamy ustnej na całym świecie o 1 miliard przewyższa łączna liczbę przypadków głównych chorób niezakaźnych (zaburzeń psychicznych, chorób układu krążenia, cukrzycy, przewlekłych chorób układu oddechowego i nowotworów). Tylko na nieleczoną próchnicę zębów cierpi około 2,5 miliarda ludzi. Występowanie chorób jamy ustnej wzrasta na całym świecie w tempie przewyższającym wzrost populacji.

W raporcie  przedstawiono dostępne dane z projektu Global Burden of Disease, Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) i badań WHO. W opracowaniu podkreślono globalny wpływ chorób jamy ustnej na ogólne zdrowie i samopoczucie.

Prezydenci FDI i IADR wezmą udział w wydarzeniu WHO inaugurującym nową edycję raportu na temat stanu zdrowia jamy ustnej. Uczestnicy mogą śledzić dyskusje w dowolnym z sześciu języków ONZ.

Rejestracja na webinar Światowej Organizacji Zdrowia