• Seniorzy, nawet jeśli są bezzębni, powinni zgłaszać się do dentysty przynajmniej raz w roku. Dlaczego?
  • Wiele objawów chorób pojawia się w jamie ustnej, dlatego to właśnie stomatolog może skierować na specjalistyczne badania, często ratując życie pacjenta.
  • Osoby starsze cierpią również z powodu mniejszego wydzielania śliny, co w konsekwencji prowadzi do niedożywienia i wielu innych chorób.

  prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek

– Jeżeli stan jamy ustanej jest zły, rokowania na wyzdrowienie pacjentów pod respiratorami są mniejsze – mówi prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek, kierująca Zakładem Stomatologii Zachowawczej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM. Nie są to jedyne konsekwencje, grożące osobom starszym, nieobjętym stałą opieką stomatologiczną. 

Pacjenci 70+ u stomatologa

 Niewielu seniorów zdaje sobie sprawę z tego, że nawet jeśli są bezzębni, powinni zgłaszać się do dentysty przynajmniej raz w roku. Właśnie wśród 70-latków statystyki odnotowują największy odsetek występowania chorób jamy ustnej.

Źle dopasowane protezy podrażniają jamę ustną i mogą stać się przyczyną wywołania choroby nowotworowej. A bez odpowiedniego leczenia stomatologicznego nowoczesne terapie onkologiczne i reumatologiczne nie są możliwe do wdrożenia.

- Lekarze boją się leczyć starszych pacjentów, gdyż wiąże się to ryzykiem wielu powikłań – mówi prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek.

– Seniorzy wymagają specjalnego przygotowania do zabiegów, ponieważ są to często osoby z zaburzeniami kardiologicznymi, cukrzycą lub chorobami nowotworowymi, które wymagają holistycznego podejścia – dodaje.

Stomatolog lekarzem pierwszego kontaktu

Bez silnej stomatologii nie ma nowoczesnej medycyny. Tym bardziej, że coraz częściej to właśnie dentyści występują w roli lekarza pierwszego kontaktu.

   Justyna Mieszalska, prezes CM WUM

– Wiele objawów innych chorób pojawia się właśnie w jamie ustnej, dlatego to stomatolog może skierować na specjalistyczne badania, często ratując życie pacjenta – mówi Justyna Mieszalska, prezes Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o.

– Przykro o tym mówić, ale pacjenci w wieku podeszłym są zwykle zaniedbani, wymagają fachowej opieki w różnych zakresach, stworzenia planu leczenia – wyjaśnia.

Liczba zachowanych zębów u osób 70+ wzrosła wprawdzie trzykrotnie – Polacy w wieku podeszłym mają ich średnio 13, ale wśród nich tylko 3 zdrowe. Mimo obserwowanego trendu wzrostowego wciąż plasujemy się zdecydowanie poniżej średniej europejskiej.

Gerostomatologia

Gerostomatologia, czyli stomatologiczne leczenie osób w podeszłym wieku, wymaga nie tylko znacznie szerszej wiedzy lekarzy dentystów, ale również większego zaplecza medycznego.

Nasze społeczeństwo starzeje się. Blisko 100 proc. dorosłych Polaków cierpi na próchnicę, a z wiekiem stan zębów dodatkowo się pogarsza. Opieka stomatologiczna seniorów polega na zachowaniu resztek zębów oraz na protetyce. Przy dużych zaniedbaniach najczęściej jest to rehabilitacja, a nie leczenie.

– Polscy seniorzy mają też problem z gryzieniem, sam jego proces wpływa na lepsze ukrwienie mózgu i tworzenie nowych komórek neuronalnych, czyli neurogenezę – mówi prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek.

– Trzeba zauważyć, że osoby starsze cierpią również z powodu mniejszego wydzielania śliny, co w konsekwencji prowadzi do niedożywienia i wielu innych chorób. Jama ustna jest czułym narządem, który odbiera silne bodźce: smak, dotyk, ciepło, zimno. Te bodźce przenoszone są do naszego mózgu, by go stymulować, bez nich pojawiają się zmiany neurologiczne, będące przyczyną, na przykład, depresji – wyjaśnia.

Zdrowie jamy ustnej ma ogromny wpływ na jakość życia seniorów, to nie tylko kwestia żywienia i dobrego samopoczucia fizycznego, ale także relacji społecznych, komunikacji, samooceny, komfortu psychicznego. Możemy mówić, że wpływa ono na kształtowanie stylu życia seniorów, i wyróżnić trzy style:
– „go go”, czyli osób w podeszłym wieku w pełni samodzielnych,
– „slow go”, czyli osób wciąż samodzielnych, ale wymagających większej opieki,
– „no go”, czyli osób hospitalizowanych lub przebywających w domach opieki.

Dlatego tak ważne jest uświadamianie starszym pacjentom, że troska o stan jamy ustnej oznacza poprawę ich ogólnej kondycji. Seniorzy objęci stałą opieką stomatologiczną mają szanse na dłuższe cieszenie się zdrowiem, większą samodzielność i wyższą jakość życia.

Centrum Medyczne WUM

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o. jest spółką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uczelni z ponad 200-letnią tradycją i doświadczeniem w kształceniu najlepszych specjalistów w dziedzinie medycyny. Powstanie w 2001 roku Centrum Medycznego to odpowiedź na potrzebę świadczenia usług na wysokim poziomie przez wykwalifikowany zespół specjalistów wywodzących się ze środowiska akademickiego WUM, w szczególności kadry medycznej pracującej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM.

W ramach działalności leczniczej CM WUM sp. z o.o. realizuje komercyjne usługi medyczne oraz świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, w których zakres wchodzi podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, stomatologia oraz diagnostyka obrazowa. Szeroki wachlarz oferowanych przez Centrum usług zapewnia skuteczną i nowoczesną diagnostykę oraz efektywne leczenie najbardziej złożonych jednostek chorobowych.