• Na wizytę u specjalisty czeka się często minimum kilka miesięcy, i to w przypadku skierowań pilnych - alarmuje posłanka Iwona Michałek
  • Odległe terminy wizyt do dentysty ze specjalizacją mogą powodować nieodwracalne zmiany w organizmie, a nawet doprowadzić do śmierci pacjenta - przestrzega posłanka
  • Iwona Michałek pyta ministra zdrowia jaki jest średni czas oczekiwania na wizytę u specjalistów (prywatnie i w ramach NFZ) z podziałem na województwa

Ograniczony dostęp do lekarza dentysty ze specjalizacją 

W ocenie posłanki Iwony Michałek większość placówek medycznych w Polsce boryka się z problemem pozyskania pracowników o pożądanych specjalizacjach i kwalifikacjach. Problemy kadrowe tych placówek są zjawiskiem ogólnopolskim, choć znacznie bardziej odczuwają je mniejsze miejscowości.

- Przyczyny trudności są złożone i wynikają zarówno z niedostatecznego finansowania tych podmiotów, jak i z niedoboru pracowników na rynku pracy oraz warunków pracy personelu - ocenia parlamentarzystka.

- Na wizytę u specjalisty czeka się często minimum kilka miesięcy, i to w przypadku skierowań pilnych. Tymczasem wiele chorób i schorzeń wymaga natychmiastowej lub szybkiej interwencji lekarza dentysty. Odległe terminy wizyt mogą powodować nieodwracalne zmiany w organizmie, a nawet doprowadzić do śmierci pacjenta - przestrzega posłanka.

Czy istnieje szansa na zwiększenie liczby specjalistów  

Posłanka Iwona Michałek chce wiedzieć:

  • Ilu jest lekarzy dentystów ze specjalizacjami w każdym województwie?
  • Ilu z nich świadczy usługi w ramach NFZ?
  • Ilu pacjentów przypada na jednego lekarza świadczącego usługi w ramach NFZ z podziałem na województwa?
  • Jaki jest średni czas oczekiwania na wizytę u specjalistów (prywatnie i w ramach NFZ) z podziałem na województwa?
  • Jak kształtuje się wynagrodzenie lekarza dentysty ze specjalizacją z uwzględnieniem stażu pracy?
  • Jakie są limity miejsc na studia medyczne na wskazaną specjalizację
  • Ile osób na specjalizacje zostało przyjętych w latach: 2019, 2020, 2021 i 2022?
  • Jakie działania zamierza podjąć resort, aby poprawić dostępność lekarzy specjalistów w Polsce?