• Stomatolodzy muszą odgrywać większą rolę w ograniczaniu antybiotykoterapii
  • FDI określa wytyczne w zakresie leczenia próchnicy zębów mlecznych i stałych
  • FDI daje wskazówki w sprawie wykorzystywania najnowszych technologii do prowadzenia szkoleń online

Nowe zalecenia Światowej Federacji Dentystycznej

Antybiotyki w stomatologii
Nadużywanie środków bakteriobójczych w medycynie, nie tylko w stomatologii, to coraz częściej poruszane zagadnienie. Dzięki publicznej dyskusji na szczęście rośnie odsetek dentystów stosujących antybiotykoterapię oszczędniej, ograniczając ją do ściśle wskazanych sytuacji klinicznych (zalecenia).

Walka z próchnicą
FDI podaje wytyczne dotyczące leczenia próchnicy zarówno zębów mlecznych, jak i stałych, z uwzględnieniem koncepcji powstrzymania dalszego rozwoju choroby oraz stosowania minimalnie inwazyjnych metod odbudowy utraconych tkanek zęba (zalecenia).

E-learning w stomatologii
E-learning, już wcześniej coraz powszechniejszy w środowisku stomatologów, stał się w okresie pandemii COVID-19 wiodącą formą przekazywania i zdobywania wiedzy. Dobre doświadczenia w tym zakresie pozwalają zakładać, że także po zakończeniu pandemii podnoszenie kwalifikacji przez dentystów, poprzez udział w wirtualnych szkoleniach i warsztatach, będzie – do pewnego stopnia – kontynuowane. FDI wskazuje przy tym na konieczność weryfikacji wszelkich materiałów edukacyjnych, aby lekarze zdobywali online tylko wiedzę sprawdzoną, opartą na dowodach naukowych (zalecenia).

Wspominane regulacje zostały przyjęte podczas Walnego Zgromadzenia FDI, które odbyło się we wrześniu 2019 roku w San Francisco.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższej tematyki, World Dental Federation zachęca do bezpośredniego kontaktu z prof. Paulą Perleą z Komitetu ds. Łączności i Wsparcia Członkostwa FDI i dziekana Wydziału Endodoncji Uniwersytetu Medycznego i Farmaceutycznego w Bukareszcie.

To ona skierowała do organizacji członkowskich World Dental Federation zaproszenie do zapoznania się z aktualnymi zaleceniami FDI.