Zachodniopomorski OW NFZ chce zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej, ogłoszenie nr 16-14-000957/STM/07/1/07.1850.118.03/01):

85130000 - 9 usługi stomatologiczne i podobne;
85131000 - 6 usługi stomatologiczne;
85131100 - 7 usługi ortodontyczne;
85131110 - 0 usługi chirurgii ortodontycznej.

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 78 tys. zł (w okresie od 1 października 2014 r. do końca 2014 r.).
Przewidywany okres obowiązywania umowy: od 1 października 2014 r. do 30 czerwca 2019 r.

Oferty należy składać do 26 sierpnia 2014 r. w formie pisemnej oraz elektronicznej, w zamkniętych kopertach lub paczkach z pieczątką oferenta, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, w OW NFZ w Szczecinie, ul. Arkońska 45.
Otwarcie ofert nastąpi 28 sierpnia 2014 r. o godz. 9:00