Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia na obszarze gminy Marianowo:
kod 85130000 - 9 usługi stomatologiczne i podobne;
kod 85131000 - 6 usługi stomatologiczne;
kod 85131100 - 7 usługi ortodontyczne;
kod 85131110 - 0 usługi chirurgii ortodontycznej.

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 1 151,04 zł na okres rozliczeniowy od 15 do 31 grudnia 2014 r.
Okres obowiązywania umowy: 15 grudnia 2014 do 30 czerwca 2019 r.

Świadczenia ogólnostomatologiczne na obszarze gminy Marianowo:
kod 85130000 - 9 usługi stomatologiczne i podobne;
kod 85131000 - 6 usługi stomatologiczne;
kod 85131100 - 7 usługi ortodontyczne;
kod 85131110 - 0 usługi chirurgii ortodontycznej.

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 4 182,88 zł na okres rozliczeniowy od 15 do 31 grudnia 2014 r.
Okres obowiązywania umowy: 15 grudnia 2014 do 30 czerwca 2019 r.

Oferty można składać w siedzibie OW NFZ w Szczecinie do 27 listopada 2014 r.
Otwarcie ofert nastąpi 1 grudnia 2014 r. o godz. 9:00.
Ogłoszenie konkursu zaplanowano na 8 grudnia 2014 r.