PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Ząbki: Konkurs na leczenie stomatologiczne uczniów

Autor: miro • Źródło: ms
05-11-2020, 09:41
Ząbki: Konkurs na leczenie stomatologiczne uczniów Urząd Miasta Ząbki (źródło: Google Maps)
Burmistrz Ząbek ogłosił konkurs na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym są władze miasta.

Opieka stomatologiczna dotyczy ok. 4300 uczniów szkół podstawowych w Ząbkach:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. św. Jana Pawła II 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

Opieka stomatologiczna ma obejmować od 1 stycznia 2021 r.:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki, do ukończenia 18 roku życia,
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia- określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji,
- współpracy lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorami szkół w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością.

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki. Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

Oferta powinna zawierać miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej.

Termin składania ofert: 25 listopada 2020 r. do godz. 12.00 z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”.

Ofertę należy przesłać do Urzędu Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki lub mailem na adres: agnieszka.przywozka@zabki.pl 

Osobą wyznaczoną do kontaktów: Agnieszka Przywózka tel. 22 5109740.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH