PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Zabierzów: drugie podejście o akceptację programu stomatologicznego

Autor: miro • Źródło: ms
24-09-2018, 11:57
Zabierzów: drugie podejście o akceptację programu stomatologicznego Program stomatologiczny po raz kolejny (foto: pixabay)
Podczas posiedzenia 8 października 2018 r. Rada Przejrzystości AOTMiT zajmie się m.in. analizą programu „Regularna kontrola stomatologiczna dla uczniów szkół podstawowych działających na terenie gminy Zabierzów w latach 2018 – 2019”.

To jedyny program stomatologiczny, jakim Rada zajmie się podczas czterech październikowych posiedzeń.

Przypomnijmy, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 22 czerwca 2018 r. negatywnie oceniała projekt programu polityki zdrowotnej „Regularna kontrola stomatologiczna dla uczniów szkół podstawowych działających na terenie gminy Zabierzów w latach 2018-2020”.

Całkowity budżet tego programu wynosił 259 676 zł, zaś okres realizacji to lata 2018-2020. Liczba osób w grupie wiekowej adresatów wynosi 2 281.

Program może stanowić uzupełnienie świadczeń gwarantowanych w zakresie zapobiegania występowania próchnicy w populacji dzieci, jednak został przygotowany w sposób nieprecyzyjny, przez co niemożliwe jest wydanie pozytywnej opinii prezesa Agencji.

Wskazane w projekcie cele programowe nie zostały sformułowane poprawnie. Cele, zgodnie z zasadą SMART, powinny być sprecyzowane, mierzalne, osiągalne, istotne i zaplanowane w czasie. Mierniki efektywności nie zostały określone w projekcie, przez co nie jest możliwa ocena skutków programu.

W projekcie nie sprecyzowano sposobu wykonania oceny stanu uzębienia, rodzajów dodatkowych form zabiegów profilaktycznych, a także nie wskazano kryteriów kwalifikacji do grupy podwyższonego ryzyka próchnicy.

Program polityki zdrowotnej powinien uzupełniać świadczenia gwarantowane i wspierać działania już realizowane. Realizator programu w ramach działań informacyjno-edukacyjnych powinien wskazywać możliwości skorzystania z świadczeń gwarantowanych.

Istotne jest także, aby w ramach programu polityki zdrowotnej uwzględniać koordynację i organizację danych świadczeń realizowanych w regionie (np. poprzez stworzenie punktów informacyjnych, nadzór nad niepowielaniem tych samych świadczeń).

Monitorowanie i ewaluacja programu nie zostały zaplanowane poprawnie w zakresie oceny zgłaszalności do programu oraz oceny efektywności programu. Budżet nie przedstawia kosztów jednostkowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH