• Podczas VIII Sesja Sprawozdawczo-Wyborcza Obywatelskiego Parlamentu Seniorów minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział wzrost wydatków na opiekę zdrowotną, konkretnie do poziomu 7 proc. PKB w roku 2027
  • Jako  priorytetową specjalizację wskazał geriatrię, w sytuacji szybko  postępującego starzenia się społeczeństwa
  • Niedzielski obiecuje także, że wynagrodzenia pracowników medycznych będą rosły w tempie wynagrodzeń w gospodarce

W 2050 r. 40 proc. społeczeństwa w wieku 60+

W poniedziałek w Warszawie odbywa się VIII Sesja Sprawozdawczo-Wyborcza Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Wziął w niej udział szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

Minister mówił, że polskie społeczeństwo się starzeje. - Będziemy mieli w roku 2050 odsetek osób w wieku powyżej 60. roku życia wynoszący 40 proc. - zaznaczył. Dodał, że będzie to ok. 14 mln osób. Poinformował, że blisko 70 proc. ludności w wieku powyżej 60 lat jest dotknięte wielochorobowością. Dlatego - jak mówił - uznano geriatrię za priorytetową specjalizację.

Niedzielski ocenił, że w kolejnych latach będzie rosło zapotrzebowanie na usługi medyczne i leki. Dlatego - jak zapewnił - wydatki rządu na zdrowie będą rosnąć.

7 proc. PKB w roku 2027. Na  opiekę zdrowotną 

- One będą rosnąć do poziomu 7 proc. PKB w roku 2027 i mówimy tutaj o minimalnym poziomie - przekazał. Zaznaczył, że obecnie ten poziom wydatków przekracza 6 proc. PKB, a 2015 r. - wynosił 4,5 proc. PKB.

Niedzielski powiedział, że rząd stara się też zapewnić odpowiednią liczbę personelu medycznego. Podkreślił, że dano gwarancję medykom, "że będą zarabiali uczciwe pieniądze". Przypomniał o wprowadzeniu rozwiązań ustawowych dotyczących minimalnego wynagrodzenia dla zawodów medycznych, co gwarantuje, że wynagrodzenia będą rosły w tempie wynagrodzeń w gospodarce. Zwrócił też uwagę na postępujące starzenie się personelu medycznego. Rozwiązaniem ma być inwestowanie w nowe kadry. Szef MZ powiedział, że w tym roku akademickim na pierwszy rok studiów lekarskich przyjęto ponad 10 tys. studentów.

Niedzielski mówił też o tym, że polskie kadry medyczne wzmacniają lekarze z zagranicy. Poinformował o podpisaniu w ubiegłym tygodniu trzytysięcznego wniosku o prowadzenie praktyki w Polsce. Najwięcej wniosków pochodziło z Ukrainy i z Białorusi.