• W ramach NRL powstał zespół, który zajmuje się kwestią podwyżek składki członkowskiej
  • Składka członkowska nie była podwyższana od 2014 r.
  • Do tej pory wynosiła 60 zł od lekarza i lekarza dentysty 
  • Rozważane  są trzy stawki wyższych składek, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. 90 zł. 100 zł i 120 zł

Nowe stawki składki członkowskiej. Izby lekarskie konsultują wysokość stawki

Zespół powołany przez Naczelną Radę Lekarską zaproponował trzy wysokości nowej zwiększonej stawki członkowskiej. Ustalona na postawie analiz stawka obowiązująca od 1 stycznia 2023 r. może wynosić:

  • 90 zł, 100 zł lub 120 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
  • 10 zł dla emerytów i rencistów,
  • 45 zł, 50 zł lub 60 zł dla lekarzy stażystów, 

Propozycja podwyżki jest obecnie konsultowana w izbach okręgowych. Wyniki konsultacji mają być przedstawione do 29 września. 

Do konsultacji przedstawiono także inne kwestie, poza trzema proponowanymi wysokościami składki :

Podwyżka potrzebna. Cele to fundusz wsparcia dla emerytów i płace pracowników administracyjnych izb  

Zespół ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej zajmujący się analizą sytuacji finansowej wskazuje, że od 2014 r. składka członkowska nie ulegała zmianie. Tymczasem zwiększyły się potrzeby izb, pracownicy administracyjny powinni otrzymać podwyżki wynagrodzeń, należy także stworzyć fundusz wsparcia dla lekarzy emerytów i rencistów, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji finansowej.

Argumentem przemawiającym za koniecznością zwiększenia stawki członkowskiej jest także trwająca inflacja oraz fakt, że w ostatnich latach zarobki lekarzy zwiększyły się 

Obliczenia proponowanej  składki członkowskiej lekarzy i lekarzy dentystów opierają się na aktualnych danych z rejestr lekarzy (stan na dzień 30 czerwca 2022 r.)