• Zespół wypalenia zawodowego charakteryzuje się wyczerpaniem emocjonalnym, fizycznym lub psychicznym spowodowanym nadmiernym stresem podczas wykonywania pracy
 • Na ten syndrom składa się wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja oraz obniżone osiągnięcia osobiste. Pojawia się uczucie wyczerpania i braku entuzjazmu, emocjonalna niewrażliwość na współpracowników i pacjentów
 • Z badania na blisko 13 tys. lekarzy dentystów z całego świata wynika, że co najmniej jeden na 10 klinicystów zmaga się z wypaleniem zawodowym, informuje Journal of Evidence-Based Dental Practice

Silny stres. Powszechny w zawodzie dentysty

Zbyt silny, przewlekły stres nie pozwala organizmowi na regenerację, co osłabia zdrowie psychiczne, emocjonalne i fizyczne oraz może doprowadzić do wypalenia zawodowego. Stan ten powoduje uczucie nadmiernego zmęczenia, obniżonej wydajności i produktywności, depresji, a nawet prowadzi do cynizmu.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie uznała zespół wypalenia zawodowego za syndrom zawodowy (zgodnie z  obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. Międzynarodową Klasyfikacją Chorób (ICD-11). Jest efektem  przewlekłego stresu w miejscu pracy.

Zespół wypalenia zawodowego (ang. burnout) ma negatywny wpływ na placówki ochrony zdrowia, powodując niskiej jakości opiekę nad pacjentami, zwiększoną  absencję kadry, błędy lekarskie i finansowe, a także negatywne konsekwencje dla osoby cierpiącej z powodu tego syndromu, gdyż ma objawy bardzo podobne do  depresji, w skrajnych wypadkach prowadzące nawet do samobójstwa.

Wypalenie zawodowe. Ma je co 10 dentysta 

Według systematycznego przeglądu opublikowanego Journal of Evidence-Based Dental Practice, blisko 1 na 10 dentystów doświadcza zespołu wypalenia zawodowego, a większość klinicystów cierpi z powodu wyczerpania emocjonalnego i tzw. depersonalizacji, czyli zaburzeń świadomości.

Naukowcy włączyli do analizy 31 prac naukowych, które objęły w sumie ponad 13 tys. dentystów z całego świata. Z uzyskanych danych wynika że 13 proc. dentystów doświadcza zespołu wypalenia zawodowego, najczęściej zgłaszane objawy to:

 • wyczerpanie emocjonalne (28 proc.),
 •  depersonalizacja (18 proc.),
 • obniżona ocena osiągnięć osobistych (10 proc.)

Pod względem nasilenia syndromu wypalenia zawodowego:

 • 25 proc. dentystów doświadczyło intensywnego wyczerpania emocjonalnego,
 • 18 proc. wysokiego stopnia depersonalizacji,
 • 32 proc. cierpiało z powodu niskiej oceny osiągnięć osobistych.

- Wyniki przeglądu mają ważne konsekwencje dla praktyk dentystycznych, podkreślają potrzebę interwencji zmniejszających zagrożenie wypaleniem  zawodowym wśród lekarzy dentystów – wskazuje dr Carlos Jurado z University of Iowa College of Dentistry and Dental Clinics w Iowa City, w Stanach Zjednoczonych, który kierował badaniem.

Stres niszczy powoli. Stadia wypalenia zawodowego

Problemy psychiczne nie pojawiają się nagle, ale  stopniowo narastają od niskiego, umiarkowanego do  wysokiego poziomu odczuwanego wypalenia zawodowego.

Pierwsza faza - wyczerpanie emocjonalne charakteryzuje się:

 • utratą energii,
 • wyczerpaniem psychicznym i fizycznym,
 • ciągłym zmęczeniem i brakiem sił.

Druga faza to depersonalizacja, czyli zwiększony dystans psychiczny wobec własnej pracy lub poczucie negatywizmu czy wręcz cynizmu związanego z wykonywaną pracą. Na tym etapie dotknięty wypaleniem zawodowym lekarz bywa:

 • drażliwy,
 • cyniczny,
 • ma zły nastrój,
 • ma negatywne uczucia wobec pacjentów i zespołu w którym pracuje,
 • jest pozbawiony empatii.

Natomiast faza trzecia syndromu, czyli poczucie braku skuteczności i braku osiągnięć objawia się: