• Nad możliwością ograniczenia wykorzystania amalgamatu stomatologicznego w Polsce pracują: Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Zdrowia. Treść Deklaracji Wrocławskiej, optującej za wycofaniem amalgamatu stomatologicznego, była konsultowana z wieloma środowiskami. 
  • Stowarzyszenie Ekologiczne „EKO-UNIA” apeluje do lekarzy dentystów o podpisanie Deklaracji Wrocławskiej. 

W Deklaracji Wrocławskiej czytamy m.in.

Już wkrótce  Rada Ministrów będzie pracować nad  krajowym planem  „Możliwości ograniczenia wykorzystania amalgamatu stomatologicznego w Polsce - sytuacja i działania krajowe wraz z tabelą działań". To wspólny projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Zdrowia.

Jako obywatelki i obywatele chcemy przekazać rządowi Deklarację, że opowiadamy się za wycofaniem amalgamatu rtęciowego ze stomatologii do 2025 r. - zarówno z powodów zdrowotnych jak i środowiskowych.

Jak podaje Stowarzyszenie Ekologiczne „EKO-UNIA”. Treść Deklaracji była konsultowana ze środowiskami ekologicznymi, medycznymi i stomatologicznymi, w tym z członkami Naczelnej Rady Lekarskiej.

Zgoda co do konieczności bezwzględnego wyeliminowania amalgamatu  

Ekolodzy piszą:

Podczas konsultacji okazało się, że wszystkich łączy jedno - ograniczenie emisji rtęci do środowiska. Wszyscy też chcemy w Polsce stomatologii bez rtęci dostępnej dla wszystkich. Wiemy, że każda nowa plomba z rtęcią to powiększanie zaniedbanego i niewygodnego tematu niekontrolowanej emisji rtęci z gabinetów stomatologicznych, a także….z pochówków i krematoriów.

Przygotowanie treści Deklaracji przebiegało w bardzo dobrej, interdyscyplinarnej atmosferze nastawionej na kompromis. Pomimo różnych perspektyw oglądu stomatologii w Polsce, wszystkich nas łączyło jedno  przekonanie, że era amalgamatu już dawno się skończyła, gdyż obecnie mamy satysfakcjonujące wypełnienia alternatywne, które nie wiążą się z emisją rtęci do środowiska.

Problem z oceną ilości amalgamatu stomatologicznego 

Ponadto kontrowersje wywołała ilość emitowanej rtęci i zakładanych plomb amalgamatowych – okazuje się, że nie mamy takiej wiedzy! Polski rząd nie przysłał Komisji Europejskiej danych dotyczących zużycia amalgamatu w Polsce i nie dysponujemy wiarygodnymi danymi pozwalającymi oszacować ile dokładnie amalgamatu używa się w Polsce.

Można podejrzewać, że ze względu na dominujący prywatny sektor stomatologiczny w Polsce oraz na potrzeby estetyczne pacjentów - liczba zakładanych plomb z roku na rok maleje. Wobec braku danych oraz niechęci pacjentów do tego rodzaju plomb, wycofanie amalgamatu w Polsce jest pożądane z powodów środowiskowych, zdrowotnych i estetycznych.

Dlatego kierujemy prośbę do środowiska stomatologicznego i szerzej zajmującego się zdrowiem publicznym o poparcie Deklaracji Wrocławskiej, która zostanie następnie przekazana rządowi. Liczymy, że nasz głosy zostanie wysłuchany! - apeluje Stowarzyszenie Ekologiczne „EKO-UNIA”.

Treść Deklaracji wraz z mechanizmem zbierania podpisów.