• ORL w Warszawie apeluje do ministra zdrowia o zmianę  wyceny świadczeń w publicznej opiece stomatologicznej na bliższą rzeczywistym kosztom zabiegów
  • Minister zdrowia zadecyduje, czy nowy przygotowany przez AOTMiT cennik będzie przyjęty przez NFZ 
  • Obecnie chirurgia stomatologiczna, to najbardziej niedoszacowana dziedzina stomatologii
  • Nieadekwatna do kosztów udzielania świadczeń jest także obowiązująca wycena w stomatologii zachowawczej i ortodoncji

Los wyceny świadczeń stomatologicznych w rękach ministra zdrowia

Minister zdrowia  zlecił wycenę świadczeń stomatologicznych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Agencja sporządziła kosztorys i nową wycenę, jest ona znacząco wyższa niż ta, która obowiązuje aktualnie.  Czy sytuacja ulegnie zmianie i czy nowe stawki zostaną wprowadzone w życie zadecyduje minister zdrowia.  

ORL apeluje do ministra zdrowia, by przyjął wycenę AOTMiT 

Wcześniej Naczelna Rada Lekarska i teraz Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie apelują do ministra zdrowia o przyjęcie nowej wyceny. Wycenę AOTMiT należałoby jak najszybciej wdrożyć do zarządzeń prezesa NFZ i w konsekwencji – do zawieranych umów z placówkami stomatologicznymi, podkreśla ORL w swoim apelu.

Od ministra zdrowia zależy, czy podjęte zostaną niezbędne działania, które zmniejszą problemy z jakimi zmaga się publiczna opieka stomatologiczna.

Szczególnie istotnym zagadnieniem jest wycena świadczeń chirurgicznych. Prace związane z rozwiązaniem tego problemu trwają już około 12 miesięcy, a ich dotychczasowe rezultaty w przeważającej większości budzą niepokój. Przykładem może być chociażby wycena zabiegu ekstrakcji zęba jednokorzeniowego (32 zł – 36 zł), czy też stomatologicznej konsultacji specjalistycznej (22 zł – 25 zł). Zaproponowana wycena nie tylko podważa faktyczną wartość świadczeń lekarskich, ale przede wszystkim nie stanowi godnego i sprawiedliwego wynagrodzenia za udzielone świadczenia, gdyż nie pokrywa nawet pozapłacowych kosztów ich udzielenia, wskazują samorządowcy. 

Konieczne pilne zmiany wycen w stomatologii

ORL w Warszawie podkreśla, że należy pilnie wprowadzić konieczne zmiany.

Nie tylko w kwestii wyceny w chirurgii stomatologicznej. Na uwagę zasługuje również nieadekwatna wycena świadczeń stomatologii zachowawczej i ortodoncji.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca uwagę, że problemy z jakimi zmaga się publiczna opieka stomatologiczna w Polsce, dodatkowo potęguje wojna w Ukrainie i umożliwienie uchodźcom z tego kraju korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce. W tym kontekście sprawne funkcjonowanie publicznej opieki stomatologicznej powinno mieć znaczenie priorytetowe.

Na 13 maja były zaplanowane nieoficjalne konsultacje Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie  wdrożenia  cennika  AOTMiT.