W końcu 2014 r. (w porównaniu z końcem 2013 r.) drastycznie spadła liczba lekarzy dentystów specjalistów I stopnia i to zarówno zarejestrowanych (o 218 osób), jak i wykonujących zawód (o 136 osoby) - wynika ze statystyk Centralnego Rejestru Lekarzy RP należącego do Naczelnej Rady Lekarskiej. W tym samym okresie porównawczym wzrosła nieznacznie liczba lekarzy dentystów specjalistów (zarejestrowanych i wykonujących zawód).

Zdecydowanie największą grupę w zawodzie stanowią specjaliści i specjaliści I stopnia reprezentujący stomatologię zachowawczą z endodoncją (wraz ze stomatologią ogólną I st.): 14 818 zarejestrowanych i 12 042 wykonujących zawód.

Liczba lekarzy dentystów w Polsce według dziedziny i stopnia specjalizacji, z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. Dane w wierszach kolejno: początek 2013 r., koniec 2013 r., I kw. 2014 r., koniec 2014 r.

Dziedzina

specjalizacji

rodzaj

l. spec.

l. spec. I st.

łącznie

razem

wyk.

zawód

razem

wyk.

zawód

razem

wyk.

Zawód

koniec 2014

RAZEM

 

8 048

6 228

13 933

11 720

21 981

17 948

początek 2013

Chirurgia stomatologiczna

dent. (podst.)

926

793

1108

1033

2034

1826

koniec 2013

Chirurgia stomatologiczna

dent. (podst.)

948

811

1098

1017

2046

1828

I kw.  2014

Chirurgia stomatologiczna

dent. (podst.)

951

 818

1 093

1 012

2 044

1 830

koniec 2014

Chirurgia stomatologiczna

dent. (podst.)

976

839

1 088

1 007

2 064

1 846

początek 2013

 Ortodoncja

dent. (podst.)

1243

1115

0

0

1243

1115

koniec 2013  

Ortodoncja

dent. (podst.)

1255

1127

0

0

1255

1127

I kw. 2014 r.

Ortodoncja

dent. (podst.)

1 259

1 133

0

0

1 259

1 133

koniec 2014

Ortodoncja

dent. (podst.)

1 284

1 158

0

0

1 284

1 158

początek 2013

Periodontologia

dent. (podst.)

443

415

1

1

444

416

koniec 2013  

Periodontologia

dent. (podst.)

453

425

1

1

454

426

I kw. 2014 r. Periodontologia

dent. (podst.)

460

 432

0

0

460

432

koniec 2014

Periodontologia

dent. (podst.)

472

443

0

0

472

443

początek 2013

Protetyka stomatologiczna

dent. (podst.)

1710

1431

0

0

1710

1 431

koniec 2013  

Protetyka stomatologiczna

dent. (podst.)

1747

1459

0

0

1747

1 459

I kw. 2014 r. Protetyka stomatologiczna

dent. (podst.)

1 745

 1 464

 0

 0

1 745

1 464

koniec 2014

Protetyka stomatologiczna

dent. (podst.)

1 747

1 461

0

0

1 747

1 461

początek 2013

Stomatologia dziecięca

dent. (podst.)

766

483

560

271

1326

754

koniec 2013  

Stomatologia dziecięca

dent. (podst.)

777

490

553

260

1330

750

I kw. 2014  

Stomatologia dziecięca

dent. (podst.)

 777

 492

 541

256

1 318

748

koniec 2014

Stomatologia dziecięca

dent. (podst.)

797

509

540

256

1 337

765

początek 2013

Stomatologia zachowaw. z endodoncją

dent. (podst.)

2524

1561

12525

10663

15049

12 224

koniec 2013  

Stomatologia zachowaw. z endodoncją

dent. (podst.)

2520

1564

12449

10578

14969

12 142

I kw. 2014  

Stomatologia zachowaw. z endodoncją (w tym stom. ogólna I st.)

dent. (podst.)

2 500

1 569

12 369

10 529

14 869

12 098 

Koniec 2014 

Stomatologia zachowaw. z endodoncją (w tym stom. ogólna I st.)

dent. (podst.)

2 513

1 585

12 305

10 457

14 818

12 042

początek 2013

Chirurgia szczękowo-twarzowa

dent. (podst.)

251

227

0

0

251

227

koniec 2013  

Chirurgia szczękowo-twarzowa

dent. (podst.)

255

227

0

0

255

227

I kw. 2014

Chirurgia szczękowo-twarzowa

dent. (podst.)

257

 231

 0

 0

 257

231

koniec 2014

Chirurgia szczękowo-twarzowa

dent. (podst.)

259

233

0

0

259

233

początek 2013

RAZEM

 

7 945

6 097

14 194

11 968

22 139

18 065

koniec 2013

RAZEM

 

8 042

6 181

14 151

11 856

22 143

18 037

I kw. 2014 r. RAZEM

 

8 037

6 218

14 050

11 798

22 040

18 053

koniec 2014

RAZEM

 

8 048

6 228

13 933/-218

11 720/-136

21 981/-162

17 948/-89