• 6 kwietnia wchodzi w życie zarządzenie prezesa NFZ w sprawie nowych wycen w stomatologii. Zmiany obowiązują przy rozliczeniach od 1 kwietnia 
 • Główne zmiany dotyczą procedur chirurgii stomatologicznej i periodontologii
 • Nie wszystkie procedury zostały wyżej wycenione, ale część z nich podwyższono dwa-, trzy-, cztery-, a nawet pięciokrotnie. To pokazuje skalę dotychczasowego niedoszacowania kosztów realizacji kontraktów  
 • Skutek finansowy wprowadzonych wyższych wycen wyniesie ok. 410 mln zł rocznie - ocenia Ministerstwo Zdrowia

Zarządzenie prezesa NFZ NR 60/2023/DSOZ z 5 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne było bliskie uzgodnienia już w maju 2022 r. Tymczasem kolejne negocjacje, analizy i oceny z udziałem samorządu lekarzy dentystów, AOTMiT, Ministerstwa Zdrowia i NFZ, z różną intensywnością, trwały rok.  

Nowe wyceny procedur, w wielu przypadkach ujęte w pakietach świadczeń, będą obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. (zarządzenie weszło w życie 6 kwietnia). Dla wielu nowe wyceny będą sporym zaskoczeniem, nie zawsze pozytywnym.

Nie wszystkie wyceny procedur zostały podwyższone 

Jeszcze w styczniu 2023 r. na stole były propozycje w wielu przypadkach zdecydowanie wyższe od ostatecznie zaakceptowanych przez NFZ.

Oto kilka przykładów.

Katalog jednostkowych świadczeń stomatologicznych: 

 • Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni: było 38, miało być 73, ostatecznie jest 45.
 • Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach: było 43, miało być 86, ostatecznie jest 54.
 • Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach: było 50, miało być 116, ostatecznie jest 71.
 • Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach: było 61, miało być 120, ostatecznie jest 74.
 • Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego: było 50, miało być 84, ostatecznie jest 52.

Zmiany w katalogu pakietów świadczeń stomatologicznych: 

 • Usunięcie złogów nazebnych z 1/2 łuku zębowego (pacjent w I lub II stadium choroby przyzębia lub zapaleniem dziąseł) miało być 71, jest 44.
 • Usunięcie złogów nazebnych z 1/2 łuku zębowego (pacjent w III lub IV stadium choroby przyzębia lub zapaleniem dziąseł) miało być 143, jest 88.

Niektóre zmiany w charakterystyce pakietów świadczeń stomatologicznych:

Dołożono:

 • Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą lub założenie szyny drucianej (nazębnej) przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów, również założenie szyny przy zapaleniu kości, operacjach plastycznych lub resekcjach oraz szynowanie nieuszkodzonej, przeciwstawnej szczęki lub żuchwy (218).
 • Usunięcie złogów nazebnych z 1/2 łuku zębowego u pacjenta w III lub IV stadium choroby przyzębia lub zapaleniem dziąseł (44).

Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej: było 11, jest 56.

Ostatecznie wprowadzono zasadę, że w przypadku wskazania do rozliczenia podczas jednej wizyty więcej niż jednego pakietu świadczeń, wycena najwyżej punktowanego pakietu rozliczana będzie ze współczynnikiem 1,0, zaś wycena kolejnych pakietów ze współczynnikiem 0,8.

Porównanie starych i nowych wycen procedur stomatologicznych  

Zarządzenie prezesa NFZ NR 60/2023/DSOZ z 5 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Zapowiedź dalszych korekt w wycenie świadczeń 

NFZ informuje, że nowe zarządzenie ma głównie na celu nową wycenę świadczeń chirurgii stomatologicznej, periodontologii oraz niektórych innych świadczeń gwarantowanych pakietami, a w przypadku stomatologii zachowawczej - nowa wycena uwzględnia wykorzystanie glassjonomerów i zrezygnowanie z wypełnień amalgamatowych.

NFZ zapewnia, że nowy sposób finansowania stomatologicznych świadczeń gwarantowanych pakietami oraz wysoka wycena pakietów - są pierwszym etapem zmian planowanych w odniesieniu do wszystkich stomatologicznych świadczeń gwarantowanych.

Skutek finansowy zmian wprowadzonych zarządzeniem (wg szacunków Ministerstwa Zdrowia) - wyniesie ok. 410 mln zł rocznie.