• Jest duża szansa, że po przeprowadzeniu przez NFZ postępowania konkursowego  na świadczenia stomatologiczne uczniowie z Sulejowa będą mieli ułatwiony dostęp do lekarza dentysty 
  • Za rozszerzeniem oferty leczniczej opowiada się Wojciech Ostrowski, burmistrz Sulejowa
  • Inicjatywę tę wsparł Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego. To m.in. dzięki niemu NFZ zarezerwował pieniądze na sfinansowanie połowy etatu dla stomatologa pracującego w szkole 

Starania o uruchomienie gabinetu stomatologicznego w szkole 

Są dwa podstawowe warunki uruchomienia opieki stomatologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie. Pierwszy - to zaadaptowanie na gabinet dentystyczny jednego z pomieszczeń w tamtejszej SP. Drugi nie zależy od władz gminy. Chodzi o ogłoszenie przez NFZ konkursu na realizowanie usług stomatologicznych w gminie Sulejów.

Jest duża szansa, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uczniowie z Sulejowa będą mieli ułatwiony dostęp do opieki stomatologicznej. Taką możliwość od 2019 r. mają dzieci i młodzież w nieodległym Włodzimierzowie (Szkoła Podstawowa przy ulicy Łęczyńskiej 8).

Inicjatywą zainteresowany jest lekarz dentysta Dariusz Zienowicz, który przekonuje, że szerzenie profilaktyki stomatologicznej jest bardzo istotne, ponieważ to najlepsza metoda ograniczania wizyt pacjentów z bólem zębów - powiedział stomatolog portalowi sulejow.pl. 

Strat nowego gabinetu od września 2023 r.?  

Za rozszerzeniem oferty leczniczej opowiada się Wojciech Ostrowski, burmistrz Sulejowa, gdyż zapotrzebowanie na świadczenia stomatologiczne jest zdecydowanie wyższe od możliwości przyjmowania pacjentów potrzebujących pomocy. Dotychczas we Włodzimierzowie lekarz dentysta realizował świadczenia na pół etatu. Jest szansa na podwojenie tego potencjału. - Wówczas możliwe byłoby zapraszanie na leczenie także uczniów z sąsiednich gmin  – ocenia Wojciech Ostrowski. Kiedy mogłoby to nastąpić? Prawdopodobny start nowego gabinetu to wrzesień 2023 r.

Inicjatywę tę wsparł Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego. To m.in. dzięki niemu NFZ zarezerwował pieniądze na sfinansowanie połowy etatu dla lekarza dentysty.