Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił konkursy ofert na zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki stomatologicznej. Umowy mają być podpisane na okres od 16 maja 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Zakres: świadczenia ogólnostomatologiczne
Obszar gminy: Piła
Wartość zamówienia:  nie więcej niż 433, 92 tys. zł
Okres rozliczeniowy: 16 maja - 31 grudnia 2022

Maksymalna liczba umów: 8.

Zakres: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci  i młodzieży do 18 r.ż.
Obszar gmin: Buk (3021033, 3021034, 3021035)
Wartość zamówienia:  nie więcej niż 124, 2 tys. zł
Okres rozliczeniowy: 16 maja - 31 grudnia 2022

Maksymalna liczba umów: 1.

Termin składania ofert na oba konkursy: 11 kwietnia 2022 r.

Więcej na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.