Wielkopolski OW NFZ podał:
- oczekiwaną cenę jednostki rozliczeniowej w zakresie:

- - świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż – 1,15 zł;
- - świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym – 1,15 zł

- wielkość etatu przeliczeniowego na obszarze województwa wielkopolskiego w zakresie:
- - świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż wynosi 18 000 pkt miesięcznie;
- - świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym wynosi 18 000 pkt miesięcznie.

Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. Powiat pilski

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 186 300 zł na okres rozliczeniowy od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Okres obowiązywania umowy od 1 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2022 r.
Maksymalna liczba umów 2

Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym na obszarze powiatów:
gnieźnieńskiego, grodzkiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wrzesińskiego i Poznania.
Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 745 200 zł na okres rozliczeniowy od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Okres obowiązywania umowy od 1 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2022 r.
Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 8.