Umowa z Wielkopolskim OW NFZ ma być podpisana na okres od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Zakres: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż.
Obszar: powiat pilski
Wartość zamówienia: nie więcej niż 82, 8 tys. zł
Okres rozliczeniowy: 1 września - 31 grudnia 2021r.
Maksymalna liczba umów: 2.

Cena oczekiwana: 1,15 zł.
Wielkość etatu przeliczeniowego: 18 000 pkt miesięcznie
Minimalny czas pracy, liczba godzin świadczeń udzielanych tygodniowo: 
- na cały etat - 30 godz. - 5 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00 (nie dotyczy gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w szkole),
- 22,5 godz. – 4 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00 (nie dotyczy gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w szkole),
- 15 godz. – 3 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00 (nie dotyczy gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w szkole).

Termin składania ofert: 30 lipca 2021 r.
Otwarcie ofert: 3 sierpnia 2021 r., o godz. 09:00.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 13 sierpnia 2021 r. 

Więcej: NFZ