PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Wielkopolska: lekarze dentyści wybiorą spośród siebie wiceprezesa ORL WIL

Autor: miro • Źródło: ms
16-12-2013, 08:06
Wielkopolska: lekarze dentyści wybiorą spośród siebie wiceprezesa ORL WIL Siedziba Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
Lekarze dentyści, którzy chcą kandydować na stanowisko wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej muszą osobiście złożyć do 21 grudnia 2013 r. stosowne dokumenty w sekretariacie WIL (lub pismem poleconym na adres WIL).

Zgodnie z wolą Delegatów na OZL - lekarzy dentystów 16 grudnia 2013 r. drogą elektroniczna lub pocztową rozesłane jest postanowienie Prezesa ORL WIL o trybie i sposobie wyboru kandydatów na Wiceprezesa ORL WIL lekarza dentysty.

Postanowienie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z 13 grudnia 2013 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Delegatów-Lekarzy Dentystów

§ 1
Zwołuje się na 11 stycznia 2014 roku na godzinę 10.00 (dwie godziny przed pierwszym posiedzeniem Rady Okręgowej WIL) Zgromadzenie Delegatów- Lekarzy Dentystów, w trakcie którego osoby chcące kandydować na stanowisko Wiceprezesa ORL WIL - lekarza dentysty będą mogły uzyskać rekomendację środowiska stomatologów.

§ 2.
1. Zgromadzenie odbywać się będzie w trybie przewidzianym w ordynacji wyborczej do izb lekarskich dla zebrania rejonu wyborczego. Udział w Zgromadzeniu można wziąć poprzez obecność na zebraniu w terminie określonym w § 1. lub przesłanie na adres Izby głosu w terminie określonym w §8.
2. Zgromadzenie jest uprawnione do udzielenia rekomendacji, jeśli liczba oddanych na zebraniu i nadesłanych głosów jest równa co najmniej połowie ogólnej liczby delegatów na OZL WIL VII Kadencji będących lekarzami dentystami.
§3
Członkowie Zgromadzenia otrzymają na adres domowy pakiet wyborczy, na który składać się będzie: Lista kandydatów ubiegających się o rekomendację
Sporządzony przez każdego z kandydatów zwięzły opis zamierzonych działań w VII kadencji na stanowisku wiceprezesa ORL WIŁ
Kopertę wewnętrzną nieoznakowaną
Kopertę zewnętrzną zaadresowaną na siedzibę WIL

§4.
Prawo do ubiegania się o rekomendację Zgromadzenia mają osoby posiadające bierne prawo wyborcze w wyborach na stanowisko wiceprezesa ORL- lekarza dentysty, tj lekarze dentyści- członkowie ORL WIL.

§5
Przepisy ordynacji wyborczej do izb lekarskich stosuje się pomocniczo. Zgromadzenie nie jest elementem procedury wyborczej na stanowiska w organach WIL. Udział w Zgromadzeniu jest dobrowolny. Od osób ubiegających się o rekomendację Zgromadzenia oczekuje się zastosowania się do wyników glosowania. Powstrzymanie się od uczestnictwa w Zgromadzeniu nie może wpływać na prawo do zgłoszenia swej kandydatury podczas zebrania wyborczego w Okręgowej Radzie Lekarskiej WIL

§6.
1. Osoby kandydujące na stanowisko wiceprezesa i ubiegające się o rekomendację Zgromadzenia razem ze zgłoszeniem kandydatury dostarczą zwięzły opis programu na najbliższą kadencję, który zostanie rozesłany Delegatom razem z kopertami wyborczymi. Objętość dokumentu nie powinna przekraczać 1 strony formatu A4
2. Kandydaturę wraz z dokumentem, o którym mowa w ust. należy złożyć w Sekretariacie WIL osobiście lub przesłać pismem poleconym na adres WIL do 21 grudnia 2013 r (decyduje data wpływu)

SŁOWA KLUCZOWE
samorząd lekarski   OIL w Poznaniu  

POLECAMY W SERWISACH