PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Wielkopolska: dentyści negocjują z NFZ

Autor: Łukasz Sowa • Źródło: autonomia-dent.pl
14-10-2013, 09:19
Wielkopolska: dentyści negocjują z NFZ Wielkopolska: dentyści negocjują z NFZ (Fot. Fotolia)
Postulat rocznego aneksowania umów, wskazanie na niedofinansowanie budżetu na stomatologię w regionie – takie uwagi znalazły się w stanowisku Zespołu ds. Kontaktów z NFZ Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu przedstawionym WOW NFZ, który wskazuje na brak uzasadnienia obniżki wartości punktów rozliczeniowych.

O spotkaniach na linii dentyści - NFZ informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Zgodnie z zapowiedzią stomatologów, do rąk przedstawicieli lokalnego Funduszu, trafiło stanowisko dotyczące zmian w zasadach kontraktowania na 2014 r. Pismo jako pierwszy opublikował portal autonomia-dent.pl.

Umowy na 2014 r. - aneksowanie

Komisja Stomatologiczna WIL w kwestii zorganizowania konkursu na kontraktowanie świadczeń na 2014 r. lub zastąpienia go aneksowaniem aktualnych umów , opowiedziała się za aneksowaniem na cały rok. Stanowisko zbiegło się w czasie z nowelizacją przez Sejm ustawy, która ma m.in. umożliwić NFZ aneksowanie umów ze świadczeniodawcami na 2014 r., bez konieczności przeprowadzania nowych konkursów. Czytaj więcej o tym tutaj.

- Komisja popiera złożoną w Centrali NFZ przez Komisję Stomatologiczną NRL propozycję poszerzenia parametrów oceny w kryterium jakości. Obecnie bowiem kryterium jakości, z wyraźnie ostatnio zwiększoną wagą skalującą, premiuje pełną specjalizację ze stomatologii zachowawczej i dziecięcej. Biorąc od uwagę relatywnie małą liczbę czynnych zawodowo wyżej wymienionych specjalistów kryterium to w 85 proc. kontraktów (ogólnostomatologiczne i dedykowane dzieciom oraz młodzieży ) pozostaje na poziomie skalującym „personel" - kryterium "martwym", a jedynym parametrem najczęściej podlegającej ocenie jest fakt posiadania pomocy w wymiarze połowy czasu pracy poradni - czytamy w uzasadnieniu.

Komisja przedłożyła przedstawicielom Dyrekcji WOW schemat proponowanych przez Naczelną Radę Lekarską zmian i liczy na poparcie przez WOW tego pomysłu w trakcie ewentualnych wewnętrznych konsultacji w obrębie NFZ .

Budżet na stomatologię

W stanowisku zwrócono uwagę, że stomatologia w obrębie budżetu WOW, od lat wykazuje znaczące niedofinansowanie. Dentyści przypomnieli po raz kolejny, że pod względem rocznych nakładów przypadających na jednego ubezpieczonego, Wielkopolska z kwotą 44 zł znajduje się na trzecim miejscu od końca w kraju.

- Z materiałów otrzymanych od WOW oraz z relacji złożonej na posiedzeniu KS WIL przez Zastępcę Dyrektora WOW wynika, że powodem ruchów finansowych jest niski współczynnik zakupu świadczeń stomatologicznych. Komisja upatruje przyczyn tego stanu rzeczy właśnie w chronicznym niedofinansowaniu tego rodzaju świadczeń. Zaproponowane zmniejszenie planu zakupów świadczeń stomatologicznych na 2014 r. o 6 mln zł zepchnie zapewne Wielkopolskę w tym zestawieniu na ostatnie miejsce - uważają dentyści.

POLECAMY W SERWISACH