Jak informuje NFZ, zgodnie z Ogólnymi warunkami umów z 22 kwietnia 2021 r. po raz kolejny może zostać przedłużony okres rozliczenia umów, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

Dotyczy to umów za 2020 r., którym już wcześniej został przedłużony okres rozliczenia do 30 czerwca 2021 r.  

Wnioski o wydłużenie okresu rozliczania należy składać wyłącznie poprzez Portal NFZ.

Termin składania wniosków:  30 czerwca 2021 r.