• Gabinetów stomatologicznych, usytuowanych w szkołach, jest ok. 700, a współpracujących z nimi - 2344
  • W I półroczu 2022 r. udzielono w dentobusach 81 tys. porad stomatologicznych, to więcej niż w całym 2021 r. i mniej więcej tyle co w 2019 r.
  • Problemem jest niska zgłaszalność na bilanse lekarskie. Wykonuje się je tylko u co drugiego ucznia.  

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podczas posiedzenia połączonych sejmowych komisji: Zdrowia oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży przedstawił informację o realizacji ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Mówiąc o ustawie, Kraska wskazał, że usystematyzowała ona kompleksową opiekę nad dziećmi i młodzieżą szkolną. Przypomniał, że opieka nad uczniami finansowana jest z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zaznaczył, że w ostatnich dwóch latach, w związku z pandemią COVID-19, opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w szkołach była utrudniona, gdyż przez większość czasu uczyli się oni zdalnie w domach lub w formie hybrydowej.

Wskazał na gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach, gdzie pracują pielęgniarki środowiska nauczania.

Zadania pielęgniarek środowiska nauczania

Pielęgniarki środowiska nauczania obejmują opieką dzieci w wieku od 6 lat do 18/19 lat - według rocznika, od klasy 0 (mieszczącej się w szkole podstawowej) do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Do zadań pielęgniarek środowiska nauczania należy m.in.

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
  • kierowanie postępowaniem po przesiewowym i opieka pielęgniarska nad uczniami objętymi tym postępowaniem;
  • organizowanie profilaktycznych badań lekarskich;
  • współorganizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepień ochronnych;
  • udzielanie pomocy w przypadkach nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej i promowanie zdrowia.

Bilanse lekarskie tylko co u drugiego ucznia

Kraska poinformował, że w latach 2019-2020 przeprowadzono bilanse lekarskie u 55,5 proc. uczniów. W kolejnym latach to było ok. 50 proc. Zaznaczył, że duży jest problem zgłaszalnością się na bilanse uczniów szkół ponadpodstawowych.

- Wystąpiliśmy do Naczelnej Izby Lekarskiej, do konsultanta krajowego ds. medycyny rodzinnej, by zmotywować lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, aby te bilanse były wykonywane w większych ilościach - dodał wiceminister.

- Jeżeli popatrzymy na edukacje zdrowotną, którą zajmuje się pielęgniarka środowiska nauczania, to wiemy, że w roku szkolnym 2019/2020 była ona realizowana w ponad 71 proc. wszystkich typów szkół, w kolejnym roku było to 58,5 proc. ze względu na pandemię - podał.

Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi 

Wskazał, że istotnym obszarem, którym zajmują się pielęgniarki środowiska nauczania jest opieka w szkole nad uczniem niepełnosprawnym i przewlekle chorym. "Opieka jest zapewniana poprzez podawanie leków" - powiedział. Jako przykład podał też opiekę nad uczniami, którzy są chorzy na cukrzycę.

- Wspólnie z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym opracowujemy projekt dotyczący głównie opieki na chorymi na cukrzycę. Wcześniej podobne zalecenia wydano, jeśli chodzi o uczniów z anafilaksją, astmą oskrzelową (...), atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką - dodał.

700 gabinetów stomatologicznych w szkołach, 2344 współpracujących 

Mówiąc o opiece zdrowotnej nad uczniami, wskazał również na opiekę stomatologiczną. Przypomniał, że zgodnie z przepisami organ prowadzący szkołę ma ją zapewnić poprzez możliwość skorzystania z gabinetu stomatologicznego albo fizycznie zlokalizowanego w szkole, albo w gabinecie, z którym szkoła ma podpisaną umowę o współpracy.

- Gabinetów współpracujących mamy 2344, w szkołach funkcjonuje około 700 gabinetów stomatologicznych - powiedział Kraska.

Rosnąca rola dentobusów

Przypomniał, że świadczenia stomatologiczne mogą być także udzielane w tzw. dentobusach, czyli w 16 mobilnych gabinetach dentystycznych dla dzieci, po jednym na każde województwo.

Podał, że w 2019 r. porad udzielanych w dentobusach było 82 tys., w 2020 r., czyli roku pandenicznym - 39 tys., w 2021 r. - 78 tys. Podał też dane z 2022 r.

- Już za pierwsze półrocze tego roku mamy ponad 81 tys. udzielonych porad, czyli widzimy, że ta forma także sprawdza się - poinformował. Podkreślił, że zwiększa się liczba korzystających z dentobusów.