• W maju 2021 r. WHO uznała zdrowie jamy ustnej za globalny priorytet zdrowotny. Teraz leki stomatologiczne zostały włączone do listy niezbędnych farmaceutyków.
  • Jako podstawowe środki służące zdrowiu jamy ustnej  uznano pastę do zębów z fluorem, diaminofluorek srebra (SDF) oraz cement glasjonomerowy.
  • Działanie to ma sprawić, że wzbogacona we fluor pasta do zębów będzie bardziej dostępna dla biedniejszych społeczeństw.
  • Cement glasjonomerowy jest traktowany jako zamiennik amalgamatu stomatologicznego, z którego stosowania świat się wycofuje.

To już po raz kolejny w 2021 roku Światowa Organizacja Zdrowia ( WHO) zwróciła uwagę na zdrowie jamy ustnej. W maju WHO uznała zdrowie jamy ustnej za globalny priorytet zdrowotny. Teraz leki stomatologiczne zostały włączone do listy  niezbędnych leków. A konkretnie są to pasta do zębów z fluorem, diaminofluorek srebra (SDF) oraz cement glasjonomerowy.

Pasta do zębów z fluorem skuteczna i bezpieczna

Te pozycje służące zdrowiu jamy ustnej zostaną dodane do nowej sekcji stomatologicznej na modelowej liście leków podstawowych WHO. Spis ten zawiera leki uważane za najbardziej skuteczne i bezpieczne,  służące  najważniejszym potrzebom w systemie opieki zdrowotnej.

Kraje często korzystają z tej listy, podczas opracowywania własnych lokalnych list podstawowych leków.

- Do tej pory fluorek sodu był jedynym lekiem dentystycznym na liście WHO, powiedział dr Habib Benzian z WHO Collaborating Center for Quality Improvement and Evidence-based Dentistry na New York University oraz doradca Światowego Programu Zdrowia Jamy Ustnej WHO.  Dr Benzian jest jednym z dwudziestu członków 23. Komitetu Ekspertów WHO ds. Wyboru i Stosowania Leków Podstawowych.

Pasta do zębów z fluorem powinna być dostępna dla najuboższych

Biorąc pod uwagę, że po 50 latach jest to nadal jedyny lek dentystyczny na tej liście, pomyśleliśmy, że nadszedł czas, aby to zmienić. Koledzy, którzy  od wielu lat pracują nad kwestiami jakości i przystępności cenowej pasty do zębów z fluorem,  nie od dziś opowiadają się za umieszczeniem jej na liście WHO, podkreśla dr Benzian.

Co dwa lata WHO aktualizuje wykaz, aby poprawić przystępność cenową podstawowych leków i innych materiałów wykorzystywanych w profilaktyce chorób. Ta najnowsza aktualizacja dotyczy chorób jamy ustnej. Fluor stosowany na większą skalę  w profilaktyce próchnicy zębów daje możliwość znacznego ograniczenia występowania tej choroby i jej nasilenia. Jednocześnie pozwoli to poprawić jakość życia i zmniejszyć obciążenia finansowe systemów opieki zdrowotnej.  Co także ważne, to pierwszy krok, który pozwoli w przyszłości włączyć na tę listę inne leki stomatologiczne.

- Pasta do zębów z fluorem jest zaporowo droga dla biedniejszych grup ludności w krajach o niskich i średnich dochodach. Szacuje się, że mniej niż 2 miliardy ludzi używa codziennie  tego środka  zgodnie z zaleceniami dentystów. Dlatego daleko jeszcze do etapu, na którym będzie można  wykorzystać pełen potencjał pasty do zębów z fluorem w  zakresie zapobiegania próchnicy, mówi ekspert.

Glasjonomer zastąpi amalgamat rtęciowy

W 2013 r. delegaci z ponad 140 krajów przyjęli  Konwencję z Minamaty w sprawie rtęci. Traktat ten wzywa do stopniowego wycofywania produktów zawierających rtęć i do promowania alternatywnych produktów we wszystkich gałęziach przemysłu. Celem takiego działania jest ochrona środowiska - ostatecznie zaś poprawa ludzkiego zdrowia.

W ramach porozumienia z Minamaty wyspecyfikowano dziewięć obszarów stopniowego znoszenia amalgamatu dentystycznego. Dlatego ważne jest, aby mieć globalny dostęp do alternatywnego materiału dla amalgamatu jakim jest  cement glasjonomerowy, zauważył dr Benzian.