• Według świadczeniodawców nastąpił spadek liczby kontraktów stomatologicznych w gminie Zwoleń z 6 do 1,5.
  • Według NFZ zakontraktowano świadczenia na porównywalnym poziomie w stosunku do ubiegłego okresu (lata 2014-2017).
  • Do realizacji świadczeń zostali wybrani wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty.

 

Spada liczba kontraktów stomatologicznych 

Stomatolodzy, podnieśli kwestię coraz mniejszej liczby kontraktów. Dla przykładu, w gminie Zwoleń w 2020 r. było ich 6, a obecnie - 1,5. W ocenie świadczeniodawców, NFZ dzieli pieniądze na powiaty (ale nie ma rejonizacji dla pacjentów).

Wycena procedur, wykonywanych w ramach świadczeń stomatologicznych w oparciu o kontrakt zawarty z NFZ, jest absolutnie niewystarczająca – i to od dawna - alarmują stomatolodzy. Niedoszacowanie staje się tym wyższe, im większy jest poziom inflacji.

NFZ kontraktuje świadczenia stomatologiczne na stałym poziomie

Ministerstwo Zdrowia wraz z OW NFZ w Warszawie tłumaczą jaka jest sytuacja, nie podzielają przy tym obaw stomatologów.

Z wyjaśnień MZ wynika m.in. iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w 2017 r., mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych na terenie gminy Zwoleń, Mazowiecki OW NFZ zakontraktował świadczenia na porównywalnym poziomie w stosunku do ubiegłego okresu (lata 2014-2017). Do realizacji świadczeń na rzecz ubezpieczonych zostali wybrani wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty na ten zakres i terytorium  - trzech świadczeniodawców.

Ponadto, na obszarze kontraktowania – powiat zwoleński, Oddział zakontraktował świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r. ż. Do realizacji świadczeń został wybrany jeden podmiot.

W 2019 r., w związku z programem dotyczącym organizacji gabinetów stomatologicznych w szkołach oraz przepisami ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U.2019.1078), dla obszaru gminy Zwoleń i powiatu zwoleńskiego przeprowadzono dwa postępowania uzupełniające, mające na celu poprawę dostępności do świadczeń dla uczniów, w wyniku których została zawarta jedna umowa i obecnie w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży na obszarze udziela dwóch świadczeniodawców.

Natomiast jedno postępowanie zostało unieważnione z powodu braku oferentów.

Odnosząc się do kwestii liczby kontraktów stomatologicznych na terenie gminy Zwoleń, Mazowiecki OW NFZ poinformował, że zgodne z przyjętymi przez Oddział zasadami kontraktowania, w przypadku świadczeń ogólnostomatologicznych obszarem zabezpieczenia jest gmina (dzielnica).