• Rok oczekiwania na leczenie aparatem ortodontycznym "na NFZ". 
  • Leczenie z użyciem ruchomego aparatu ortodontycznego refundowane jest wyłącznie dzieciom do 12 roku życia.
  • Pogorszyła się sytuacja dzieci oczekujących na leczenie dentystyczne pod narkozą (wydłużenie czasu oczekiwania z 1,6 do 2,7 mies.).

Jednym z najbardziej niesprawiedliwych ograniczeń jest czas oczekiwania na leczenie aparatem ortodontycznym dzieci. Z badań Fundacji WHC (z września 2021 r.) wynika, że na wizytę u ortodonty 8-letnie dziecko z wadą zgryzu czeka niemal 2 miesiące. Przy czym wizyta u specjalisty jest dopiero pierwszym z etapów leczenia ortodontycznego. Ważne jest zatem, aby została zrealizowana możliwie szybko.

Kolejnym etapem w przypadku stwierdzenia krzywego zgryzu powinno być leczenie ruchomym aparatem ortodontycznym, jednak i tu rodzice muszą uzbroić się w cierpliwość. Średnio na rozpoczęcie leczenia ruchomym aparatem ortodontycznym czeka się ponad rok (średnia: 12,7 mies.).

Czas oczekiwania do ortodonty zależy od lokalizacji  

Oczywiście istnieją takie miejsca na mapie Polski, w których ten czas jest nieporównywalnie krótszy i wynosi niespełna miesiąc. W obrębie tego świadczenia zróżnicowanie w czasie oczekiwania w zależności od miejsca zamieszkania pacjenta jest bardzo wyraźne.

Trzeba zaznaczyć, że leczenie z użyciem ruchomego aparatu ortodontycznego refundowane jest wyłącznie dzieciom do 12 roku życia.

Czas oczekiwania na leczenie aparatem ortodontycznym w wybranych placówkach w poszczególnych miastach. 
Ełk 66,8 miesięcy
Płock 36,5 miesiąca
Oleśnica 1,1 miesiąca
Zielona Góra 0,07 miesiąca

Krótszy czas oczekiwania do ortodonty "na NFZ"

Średni czas oczekiwania na leczenie aparatem ortodontycznym w porównaniu do danych, które zostały zebrane na przełomie grudzień/styczeń 2019 r. zmniejszył się o 7,5 mies. (czas oczekiwania zgodnie z poprzednimi wynikami Barometru: ok. 22 mies.).

Przykładowo, kobieta, która straciła 5 zębów w wypadku komunikacyjnym musi zaczekać na to świadczenie średnio 1,9 miesiąca. W tym wypadku odnotowano poprawę o 7,9 mies. Istotnej zmiany nie odnotowano z kolei w przypadku leczenia próchnicy. 12 letnie dziecko zaczeka na nie 1,1 miesiąca.

Pogorszyła się natomiast sytuacja dzieci oczekujących na leczenie dentystyczne pod narkozą (wydłużenie z 1,6 do 2,7 mies.).
Dane porównywane: wrzesień 2021 - grudzień 2019.  

***
Pomiary czasu średniego czasu oczekiwania w kolejkach do świadczeń „gwarantowanych”, przeprowadzone we wrześniu 2021 r. przez Fundację Watch Health Care wykazują, że czas oczekiwania na pojedyncze świadczenie zdrowotne wynosi średnio 3,4 mies. Od ostatniego Barometru, opublikowanego w lutym 2019 r., nastąpiło skrócenie tego czasu o 0,4 mies.