• W sierpniu zakończona zostanie profilaktyczna akcja stomatologiczna obejmująca dzieci z łódzkich przedszkoli publicznych
  • Przedszkolaki uczone są zasad prawidłowego dbania o zdrowie jamę ustną. Na koniec szkolenia otrzymują prezenty pozwalające lepiej dbać o zęby
  • Akcja profilaktyczna została sfinansowana przez UNICEF, który na przeglądy uzębienia i szkolenia profilaktyczne przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych przeznaczył 745 tys. zł      

Jak prawidłowo dbać o zęby. Szkolenie łódzkich przedszkolaków

Tylko w  lipcu z zajęć profilaktycznych skorzystało 832 dzieci. Zajęcia przeprowadza się kilka razy w tygodniu we wszystkich działających podczas wakacji placówkach. Grupy korzystające ze szkoleń liczą od 50 do 100 dzieci, a warsztaty trwają 30 min.

Warsztaty zajęciowe odbywają się w formie zabawy. Wyszkolone pielęgniarki prowadzą pogadanki po czym sprawdzają w jakim stopniu przedszkolaki przyswoiły przekazaną im wiedzę. Dzieciom udostępniono specjalnie opracowane układanki, które pokazują w jaki sposób powinno się należycie dbać o zdrowe zęby.

Program profilaktyczny ma za zadanie nie tylko nauczyć dzieci prawidłowej higieny jamy ustanej, ale także pomóc we wczesnym wykryciu próchnicy.

Po zakończeniu warsztatów, każdy z ich uczestników otrzymuje prezenty bardzo pomocne w prawidłowej higienie jamy ustanej, otrzymują także materiały edukacyjne jak chociażby kolorowankę „Porady Zębusia”.

Na projekt, finansowany przez UNICEF, przeznaczono 745 tys. zł.

Akcja profilaktyczna także w łódzkich podstawówkach 

Akcja w łódzkich przedszkolach poprzedzona została programem profilaktycznym realizowanym w szkołach podstawowych. 18 tys. uczniów łódzkich podstawówek (klasy od I do IV) poddano przeglądom stomatologicznym sfinansowanym przez UNICEF. W akcję zaangażowane było Miejskie Centra Medyczne Łódź Górna.  

Dzieci badał stomatolog, który przyjeżdżał do szkoły. Rodzice dostawali wytyczne co do dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia pociech. 

Każde dziecko otrzymało szczoteczkę i pastę do zębów oraz wskazówki co do higieny jamy ustnej. 

Badania w placówkach przeprowadzili lekarze dentyści z Miejskiego Centrum Medycznego Polesie. Rodzice zainteresowani badaniami u swojego dziecka nie musieli się na nie umawiać, bo przeglądy realizowano w czasie lekcji.

Projekt ma pomóc we wczesnym wykrywaniu próchnicy u dzieci i nauczyć je właściwych nawyków utrzymania higieny jamy ustnej. Badanie przeprowadzali stomatolodzy z dwóch miejskich centrów medycznych: Polesie i Śródmieście.

Przypomnijmy, że w związku z kryzysem uchodźczym Łódź otrzymała z UNICEF 26 mln zł, które przeznaczono m.in. zajęcia integracyjne, półkolonie i wyposażenie przedszkoli, szkół, badania przesiewowe wad postawy i gimnastykę korekcyjną.