Urząd miasta apeluje do szkół o jak najszybsze podpisywanie porozumień z przychodniami, które mają kontrakt na leczenie dentystyczne i które wyrażą zgodę na świadczenie tej usługi dla szkół, informowała portal Onet.pl  Anna Łań z Biura Prasowego UM w Warszawie.

Liczba do tej pory podpisanych umów wynika z puli kontraktów jakie na ten cel przyznał Narodowy Fundusz Zdrowia. Zwiększenie liczby umów w stolicy z placówkami zewnętrznymi leży po stronie NFZ.

- Nie bierzemy pod uwagę zorganizowania gabinetów dentystycznych w szkołach z kilku powodów. Reforma szkolnictwa spowodowała tak duże przepełnienie placówek, że na gabinety po prostu fizycznie nie ma już miejsca. Ponadto przy jakichkolwiek czynnościach medycznych wykonywanych u nieletnich obowiązkowa jest obecność rodzica, co jest w większości wypadków niemożliwe do realizacji, bo godziny lekcyjne pokrywają się z czasem pracy rodziców. Wyposażenie gabinetu jest niezwykle kosztowne, więc jego organizacja w każdej szkole jest nierealistyczna i niegospodarna, gdyż byłyby wykorzystywane tylko przez uczniów zaledwie przez kilka godzin dziennie, podsumowuje sytuację Anna Łań.

Natomiast Sylwia Wądrzyk, dyrektor Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia wyjaśnia, że ustawa nie wprowadza obowiązku utworzenia gabinetu stomatologicznego w każdej szkole. Zgodnie z art. 12 ust. 3, w przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży. Sama zaś ustawa nie przewiduje sankcji w przypadku opóźnienia w zawarciu takiego porozumienia.

Więcej: Onet.pl