• Brak doraźnej opieki stomatologicznej w wielu rejonach Polski to problem nienowy. 
  • Mimo podnoszenia stawek wyceny za dyżur lekarze dentyści nie decydują się na podpisanie kontraktu z NFZ.
  • Czy sytuacja poprawi się na skutek działań zespołu do usprawnienia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej powołanego przez ministra zdrowia?  Zespół został powołany tylko do 1 lipca 2022 r.

Przyczyną braku świadczeń w zakresie doraźnej opieki stomatologicznej są niskie stawki proponowane przez NFZ. Mimo że jak na polskie warunki w woj. warmińsko-mazurskim niskie wcale nie są. Proponowana stawka, czyli 1200 zł za dyżur  jest druga co do wysokości na terenie Polski. Rozpiętość cen w poszczególnych województwach jest bardzo duża bo od 1600 zł do 550 zł za dyżur.

Dentystów chętnych do pracy w nocy brak

Bezskuteczne poszukiwania dentysty chętnego do pracy w święta i w nocy na przykład w Elblągu trwają od dawna.

-  Pomimo ogłaszanych raz na kilka miesięcy postępowań uzupełniających, żaden stomatolog z Elbląga nie jest zainteresowany podpisaniem umowy na tego typu świadczenia. Narodowy Fundusz Zdrowia rokrocznie przeprowadza postępowania konkursowe (w 2019 r. – 5 postępowań, w 2020 r. - 1 postępowanie, w 2021 r. - 1 postępowanie) na świadczenie usług stomatologicznych w ramach pogotowia stomatologicznego,  mówi  Małgorzata Mil w rozmowie z portEl.pl.

Minister zdrowia widzi problem

Potrzebne są rozwiązania systemowe, a w tych ma dopomóc powołany przez ministra zdrowia zespół do usprawnienia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej. Wydaje się jednak, że weryfikacja wyceny świadczeń realizowanych w ramach doraźnej pomocy stomatologicznej nie będzie jego celem.

Jak można było przeczytać w zarządzeniu ministra zdrowia powołującego zespół doradców, główne zadania zespołu to:
- opracowanie kompleksowych rozwiązań mających na celu usprawnienie organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej, w szczególności:
- - podniesienie skuteczności udzielanej pomocy,
- - poprawa koordynacji i efektywności udzielanej pomocy;
- proponowanie rozwiązań legislacyjnych w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej;
- monitorowanie i analizowanie procesu wdrażania rozwiązań w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej;
-  dokonywanie korekt przyjętych rozwiązań w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej;
- wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie działalności zespołu.