• Lekarze dentyści posiadają liczne dowody negatywnego wpływu nadmiaru cukru na zdrowie jamy ustnej
  • Cukry proste są wiodącym czynnikiem ryzyka występowania próchnicy - najczęstszej choroby przewlekłej na świecie (występuje u prawie połowy populacji)
  • Podatek od cukru miał zachęcać producentów żywności do zmiany składu produktów i zmniejszenia ilości cukru

Cukier w diecie napędza próchnicę zębów

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Światowa Federacja Dentystyczna (FDI) ostrzegają, że w ciągu ostatnich 50 lat spożycie cukru wzrosło trzykrotnie. Nie ma wątpliwości , że cukier jest wiodącym czynnikiem ryzyka występowania próchnicy.

 Jednym z działań prozdrowotnych miał być podatek cukrowy wprowadzony w 2021 r.  Celem tego "podatku” było stworzenie zachęty  do zmiany receptur przez producentów żywności, w taki sposób by stosowali mniej cukru. Ponadto pozyskane za pomocą takiego podatku środki miały być wykorzystane do stworzenia nowego źródła budżetowego dla finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia, a w szczególności takich jego elementów jak promocja zdrowia i profilaktyka.

Co się dzieje z podatkiem od cukru 

Niestety podatek na razie nie spełnia swojej roli. Eksperci alarmują, że na przykład chorzy na cukrzycę z niego nie skorzystali  w takim stopniu, w jakim zakładała to specjalnie przygotowana ustawa.

Środki pozyskane z tej nowej "daniny" miały doprowadzić do poprawy zdrowia publicznego i unowocześnienia systemu opieki m.in. nad pacjentami z cukrzycą.

Innymi słowy pieniądze miały być przeznaczone na refundacje nowoczesnych leków dla cukrzyków, tymczasem specjaliści przekazują jednak, że żadna z nowych substancji nie została akceptacji refundacyjnej.

Prof. Marzena Dominiak, prezydent PTS w rozmowie z infoDENT24.pl mówiła: Każdy krok w dobrym kierunku, niezależnie od tego na ile byłby on efektywny, to plus. Samo wskazywanie celów i sposobów ich osiągania – chociaż pożądane - nie jest wystarczające, o ile nie pójdą za nimi konkretne działania. Staramy się więc działać. Jednym z nich jest inicjatywa zmierzająca do wprowadzenia regulacji skutkujących opodatkowaniem produktów zawierających nadmierną ilość cukru. Zasada „my zgłaszamy, wy wykonujecie” nie sprawdza się. Musimy stworzyć koalicję ludzi, którzy rozumieją problem i którym zależy na wdrożeniu w życie skutecznego rozwiązania, niezależnie od przyczyn inicjujących taką aktywność.

Dobrą zasadą jest budowanie koalicji wokół wspólnego celu. Będziemy dążyli, aby znaleźć się tam gdzie jest racjonalny pomysł na poprawę zdrowia jamy ustnej Polaków.

Apel, dezyderat, opinia to początek drogi, bez kolejnych kroków będziemy tylko autorami jedynie słusznych, ciągle ponawianych wskazań – to dość frustrujące - uważa prezydent PTS.