• Pojawiła się petycja obywatelska w sprawie rozszerzenia dostępu do leczenia endodontycznego na NFZ
 • Obecnie leczenie kanałowe przysługuje w ramach NFZ bez ograniczeń (co do zady) dzieciom i młodzieży oraz kobietom w ciąży
 • Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza poszerzenia spektrum pacjentów, którzy mogliby bez ograniczeń korzystać z leczenia kanałowego  

Leczenie kanałowe zębów w ramach NFZ z dużymi ograniczeniami

Ministerstwo Zdrowia zajęło stanowisko wobec petycji obywatelskiej o szerszy dostęp do leczenia endodontycznego w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ.

Jak wiadomo leczenie kanałowe wszystkich zębów przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia oraz kobietom w ciąży. 

Co z innymi mieszkańcami np. niepełnosprawnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym - dopytuje się sygnatariuszka listu.

W opinii wnioskodawczyni wszystkie procedury z zakresu stomatologii powinny być dostępne bezpłatnie dla każdego mieszkańca, a jeśli nie to z pewnością dla:

 • osób z niepełnosprawnościami (umiarkowany i znaczny stopień);
 • chorych z rozpoznanymi chorobami takimi jak (sepsa - posocznica, sips-zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej, parazytemia, wiremia, fungemia, bakteriemia);
 • osób z chorobą układu krążenia, zaburzeniami krążenia;
 • pacjentów obciążonych chorobą:
  - oddechową,
  - pokarmową,
  - neurologiczną,
  - urologiczną,
  - reumatyczną,
  - onkologiczną.

Autorka petycji przypomina, że chore zęby mogą powodować:

 • choroby krążenia (zawał, zapalenie mięśnia sercowego);
 • choroby oddechowe;
 • choroby pokarmowe (wrzodowa, Leśniakowskiego-Crohna);
 • choroby neurologiczne (zapalenie opon mózgowych, udar);
 • zapalenie ucha;
 • zapalenie oka;
 • stany zapalne układu moczowego (nerek);
 • choroby reumatyczne;
 • sepsa.

Ministerstwo Zdrowia rozważy rozszerzenie zakresu świadczeń

Michał Misiura zastępca dyrektora  Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia w odpowiedzi na petycję poinformował, że konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją (prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek - przyp. red.) prowadziła prace analityczne dotyczące możliwości rozszerzenia, w ramach świadczeń gwarantowanych, finansowanych ze środków ubezpieczenia zdrowotnego - leczenia zębów przedtrzonowych u osób dorosłych.

Po analizie stanowiska konsultanta krajowego Ministerstwo Zdrowia rozważy wdrożenie części zmian postulowanych w petycji.