• Nie ma w Bydgoszczy doraźnej pomocy stomatologicznej.
  • Poseł Paweł Olszewski dopytuje MZ i NFZ co obie instytucje zrobią, aby zapewnić Polakom doraźną pomoc stomatologiczną.
  • MZ daje opis stanu aktualnego, refleksji brak.  

4 stycznia 2021 r. wystosowałem interpelację w sprawie braku od 1 grudnia 2020 r. w Bydgoszczy doraźnej pomocy dentystycznej w nocy i w dni świąteczne - wyjaśnia poseł.

Co MZ i NFZ robi, aby była doraźna pomoc stomatologiczna

- Problem braku takiej przychodni w mieście wciąż istnieje, w związku z czym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania - dodaje Paweł Olszewski:

1. Jakie działania zostały podjęte przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia w sprawie braku w Bydgoszczy doraźnej pomocy dentystycznej w nocy i w dni świąteczne od dnia wystosowania interpelacji w tej sprawie, czyli od 4 stycznia 2021 r.?
2. Czy Narodowy Fundusz Zdrowia podniesie stawki w konkursach skierowanych do podmiotów mogących świadczyć stomatologiczną pomoc doraźną, celem utworzenia w Bydgoszczy doraźnej pomocy dentystycznej w nocy i w dni świąteczne?
3. W jaki sposób, przy braku w Bydgoszczy punktu doraźnej pomocy dentystycznej w nocy i w dni świąteczne, zostanie rozwiązany problem pacjentów w Bydgoszczy, którzy mają problemy stomatologiczne w momencie, gdy przebywają na kwarantannie (związanej z pandemią COVID-19)?

Jaki jest stan doraźnej pomocy stomatologicznej w Polsce

Przypomnijmy, że Paweł Olszewski w pierwszej interpelacji na ten sam temat wnioskował o odpowiedź na bardziej przekrojowe pytania.

1. Ile punktów doraźnej pomocy dentystycznej dostępnej w nocy i dni świąteczne znajduje się, według stanu na dzień udzielania odpowiedzi, w każdym z miast wojewódzkich?
2. W jakiej formule i terminach, według stanu na dzień udzielania odpowiedzi, zabezpieczone są umowy z punktami świadczącymi doraźną pomoc dentystyczną dostępną w nocy i dni świąteczne w każdym z miast wojewódzkich?
3. Jaki był okres wypowiedzenia umowy na świadczenie doraźnej pomocy dentystycznej dostępnej w nocy i dni świąteczne przez Centrum Medyczne Ikar w Bydgoszczy?
4. Od kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia posiadał wiedzę o zakończeniu z dniem 1 grudnia 2020 r. przez Centrum Medyczne Ikar świadczenia doraźnej pomocy dentystycznej dostępnej w nocy i dni świąteczne?
5. Jakie działania podjął Narodowy Fundusz Zdrowia, mające na celu uniknięcie takiej sytuacji, że w Bydgoszczy od 1 grudnia 2020 r. brakuje punktu doraźnej pomocy dentystycznej dostępnej w nocy i dni świąteczne?
6. Jakie działania podejmie Narodowy Fundusz Zdrowia w celu ponownego utworzenia w Bydgoszczy punktu lub punktów doraźnej pomocy dentystycznej dostępnych w nocy i dni świąteczne i kiedy one nastąpią?
7. W jakich terminach planowane jest ponowne utworzenie w Bydgoszczy punktu lub punktów doraźnej pomocy dentystycznej dostępnych w nocy i dni świąteczne? 

Doraźna pomoc stomatologiczna w miastach wojewódzkich

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odpowiedzi udzielił w formie tabeli.

Zestawienie sporządzone zostało na podstawie danych dostępnych w systemach informatyczno-sprawozdawczych Centrali NFZ, wg stanu na 2 lutego 2021 r.

Dlaczego Centrum Medyczne Ikar nie świadczy doraźnej pomocy dentystycznej  

Poseł chciał także wiedzieć od kiedy NFZ posiadał wiedzę o zakończeniu od 1 grudnia 2020 r. przez Centrum Medyczne Ikar świadczenia doraźnej pomocy dentystycznej dostępnej w nocy i dni świąteczne w Bydgoszczy?

4 listopada 2020 r. do Oddziału Funduszu wpłynęło pismo od świadczeniodawcy Centrum Medyczne IKAR - Borowicz z prośbą o rozwiązanie od 30 listopada 2020 r. umowy nr 02-00-02525-20-03/1722/B0539/STM w zakresie: świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej.

Decyzja świadczeniodawcy podyktowana była trudną sytuacją kadrową w czasie pandemii SARS-CoV-2 oraz brakiem możliwości zapewnienia pełnej obsady dyżurowej w szczególności personelu lekarskiego.

Według świadczeniodawcy obsadę dyżurową stanowili emerytowani lekarze, którzy w czasie sytuacji epidemiologicznej musieli zostać zabezpieczeni w dodatkowe środki ochronne podczas przyjmowania pacjentów, co także spowodowało znaczne zwiększenie kosztów realizacji świadczeń pomocy doraźnej.

W związku z tym świadczeniodawca prosił o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy od 30 listopada 2020 r. za porozumieniem stron, ze skróconym okresem wypowiedzenia, na co OW NFZ  wyraził zgodę.

Na trzy kolejne pytania:
Jakie działania podjął Narodowy Fundusz Zdrowia mające na celu uniknięcie sytuacji, w której Bydgoszcz znalazła się od 1 grudnia 2020 r., w postaci braku punktu z doraźną pomocą dentystyczną dostępną w nocy i dni świąteczne?
Jakie działania podejmie Narodowy Fundusz Zdrowia w celu ponownego utworzenia w Bydgoszczy punktu lub punktów z doraźną pomocą dentystyczną dostępną w nocy i dni świąteczne i kiedy one nastąpią?
W jakich terminach planowane jest ponowne utworzenie w Bydgoszczy punktu lub punktów z doraźną pomocą dentystyczną dostępną w nocy i dni świąteczne?

Odpowiedź MZ była lakoniczna.

Oddział Funduszu, w celu zapewnienia dostępności do świadczeń rozważa ogłoszenie konkursu na zakres świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej na terenie Bydgoszczy.