PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

W trójnasób niezwykła Konferencja Okrągłego Stołu już 12 maja

Autor: miro • Źródło: ms
07-05-2021, 08:11
W trójnasób niezwykła Konferencja Okrągłego Stołu już 12 maja XXI Konferencja Okrągłego Stołu „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii”
XXI Konferencja Okrągłego Stołu „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii” (12 – 13 maja 2021 r.) będzie niezwykła przynajmniej z trzech powodów. Każdy z nich ma inny ciężar gatunkowy, ale łącznie stanowią o wyjątkowej sile naukowego rażenia okrągłostołowego spotkania.

W pierwszej kolejności chodzi właśnie o ten naukowy potencjał. Sobie wiadomymi sposobami organizatorzy Konferencji zgromadzili w jednym czasie, chociaż niekoniecznie w jednym miejscu (a to ze względu na hybrydową formułę wydarzenia) najznamienitszych reprezentantów naukowego świata branży stomatologicznej. Nazwiskami, widniejącymi w agendzie tej jednej konferencji, można by uświetnić szereg spotkań uczonych, każde o niebagatelnym prestiżu w naukowym świecie.

Gdyby konferencja odbywała się w realu, śmiało można by powalczyć o rekord Guinnessa w liczbie osób z tytułami profesorskimi przebywającymi w jednym miejscu i w jednym czasie.

 Autorytety naukowe mają niebagatelną wiedzę, bogate doświadczenie, wyjątkową jasność umysłu. Taki potencjał trzeba wykorzystać dla dobra polskiej stomatologii. I zapewne tak się stanie, skoro organizacja Konferencji Okrągłego Stołu od lat znajduje się pod egidą specjalistów skupionych wokół Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno - Dentystycznej „Sapientia”. I to jest druga silna strona zbliżającego się wydarzenia.

infoDENT24.pl w nieformalnej rozmowie dowiedział się, że oczywiście ważne są: przebieg konferencji, czynione diagnozy, stawiane wnioski i nakreślane cele, ale to nie wszystko – najistotniejszy jest konsensus, bo bez niego najmądrzejsze nawet myśli nie będą miały mocy sprawczej.

Głównym, chociaż niejedynym,  tematem tegorocznych obrad będą zasady przed- i podyplomowego kształcenia lekarzy dentystów. Ważna będzie dyskusja, ważne wnioski, najważniejsze jednak wspólne stanowisko, które zostanie wdrożone do realizacji.  

W końcu warto także pamiętać i o tym, że według sennika liczba XXI symbolizuje punkt zwrotny w życiu (wkroczenie w dorosłość). Co prawda liczba ta kojarzona jest z niełatwymi obowiązkami, ale także ze szczęściem w hazardowej grze karcianej, dość obcesowo określanym jako „oczko”. To dobry prognostyk co do przebiegu i rezultatów XXI Konferencji Okrągłego Stołu „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii”.

Dla równowagi, odbywająca się zaraz po zakończeniu obrad Konferencji Okrągłego Stołu - XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej” sygnowana jest przez liczbę 13. Ta zaś w niektórych środowiskach, oczywiście dalekich od naukowej atmosfery, postrzegana jest za niezbyt szczęśliwą. W tym przypadku o pechu mowy być jednak nie może.

Poniższe nazwiska uczestników i program wydarzenia najlepiej opisują to czego można się spodziewać po XXI Konferencji Okrągłego Stołu oraz po XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej .

12 maja 2021 r. (środa)

9.00 Uroczyste otwarcie XXI Konferencji Okrągłego Stołu

Perspektywy kształcenia lekarzy dentystów w opinii Ministerstwa Edukacji Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej.
Prof. dr hab. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prof. dr hab. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki
Dr n. ekon. Adam Niedzielski - minister zdrowia
Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Dyr. Małgorzata Zadorożna, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych MZ
Gabriela Masłowska, posłanka
Grzegorz Czelej, senator
Prof. dr hab. Andrzej Matyja, prezes NRL
Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego
Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego

10.00-11.00 Sesja I
Perspektywy kształcenia lekarzy dentystów w opinii pracowników uniwersytetów medycznych. Współczesne metody kształcenia studentów

Wykład prowadzący
Prof. dr hab. Marzena Dominiak, prorektor ds. strategii rozwoju uczelni UM im Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej
Prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk, dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM w Warszawie, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej
Prof. dr hab. Kamil Torres, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki UM w Lublinie, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej i Centrum Symulacji Medycznej.

Zakres i sposób realizacji standardów kształcenia zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia.

Wykład prowadzący
Prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek, prodziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego WUM w Warszawie, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej
Prof. dr hab. Teresa Sierpińska, prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii UM w Białymstoku, kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej
Prof. dr hab. Tomasz Konopka, prodziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego UM we Wrocławiu, kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii
Prof. dr hab. Mariusz Lipski, prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii PUM w Szczecinie, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej  

Moderatorzy
Prof. dr hab. Teresa Bachanek, honorowy prezydent PTEMD SAPIENTIA
Prof. dr hab. Urszula Kaczmarek, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM we Wrocławiu
Dr hab. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. UM w Lublinie, prezydent PTEMD SAPIENTIA, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii  Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie
Prof. dr hab. Jerzy Sokołowski, prodziekan Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi, kierownik Katedry Stomatologii Odtwórczej, Uczelnianego Laboratorium Badań  Materiałowych, Uczelnianego Laboratorium  Nauczania Przedklinicznego w Stomatologii.

11.00 – 11.15 przerwa

11.15-12.15 Sesja II

Analiza uprawnień studentów V roku kierunku lekarsko – dentystycznego, wynikających z ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wykład wprowadzający
Dyr. Małgorzata Zadorożna - dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia
Dr hab. Barbara Kochańska, prof. GUMed, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej GUMed w Gdańsku.

Moderatorzy
Prof. dr hab. Renata Chałas, dziekan Wydziału Lekarsko - Dentystycznego UM w Lublinie, kierownik Zakładu Medycyny Jamy Ustnej
Prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk, dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM w Warszawie, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej
Prof. dr hab. Małgorzata Zadurska, kierownik Zakładu Ortodoncji WUM w Warszawie
Prof. dr hab. Mariusz Lipski, prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii PUM w Szczecinie, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej
Prof. dr hab. Marcin Mikulewicz, dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Zasadność Zdawania Egzaminu LDEK w czasie trwania zajęć dydaktycznych na V roku studiów? Uprawnienia studentów V roku po zdaniu egzaminu LDEK.

Wykład prowadzący
dyr. Małgorzata Zadorożna, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych MZ
Moderatorzy
Dr hab. Aida Kusiak, prof. GUMed, prodziekan Wydziału Lekarskiego GUMed w Gdańsku, kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej
Dr hab. n. med. Małgorzata Skucha-Nowak, prodziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu ŚUM, kierownik Zakładu Propedeutyk Stomatologii
Prof. dr hab. Joanna Szczepańska, prodziekan Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi, kierownik Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego
Dr n. med. Izabella Dunin-Wilczyńska, kierownik Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dr hab. Janusz Borowicz, prof. UM w Lublinie, kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie

12.15-13.30 Sesja III

Ocena dorobku nauczyciela akademickiego

Wykład wprowadzający
Prof. dr hab. Mansur Rahnama, kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie

Ocena dorobku naukowego nauczyciela akademickiego

Wykład wprowadzający
Prof. dr hab. Marta Tanasiewicz, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją ŚUM w Katowicach
Dr n. med. Katarzyna Mocny-Pachońska, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją ŚUM w Katowicach

Ocena dorobku dydaktycznego nauczyciela akademickiego z uwzględnieniem oceny przez studentów

Wykład wprowadzający
Prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk, prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, kierownik Katedry Stomatologii Zintegrowanej 

Moderatorzy
Prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska, Zakład Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej CMJU  w Krakowie
Prof. dr hab. Beata Dejak, kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej UM w Łodzi
Dr hab. n. med. Izabela Strużycka, kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej WUM w Warszawie
Dr hab. n. med. Anna Szkaradkiewicz-Karpińsk, kierownik Zakładu Przedklinicznej Stomatologii Zachowawczej i Przedklinicznej Endodoncji UM w Poznaniu

13.30  Walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno – Dentystycznej „SAPIENTIA”

13 maja 2021r. (czwartek)

9.00 - 9.45 Sesja IV

Obowiązujące tytuły zawodowe wynikające z ukończenia studiów na kierunku lekarsko – dentystycznym

Wykład wprowadzający
Prof. dr hab. Teresa Bachanek, honorowy prezydent PTEMD SAPIENTIA
Mgr Marek Szewczyński Naczelna Rada Lekarska

Moderatorzy
Prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek, prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM w Warszawie, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej
Prof. dr hab. Anna Surdacka, kierownik Katedry Stomatologii Zachowawczej  i Endodoncji UM w Poznaniu
Dr hab. Alicja Nowicka, prof. PUM, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej  i Endodoncji PUM w Szczecinie
Dr hab. n. med. Elżbieta Paszyńska, kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej UM w Poznaniu
Prof. dr hab. Jolanta Szymańska, kierownik Katedry Stomatologii Zintegrowanej  UM w Lublinie

9.45-10.45 Sesja V

Możliwość prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej przez absolwenta kierunku lekarsko – dentystycznego (staż zawodowy, wiedza, umiejętności)

Wykład wprowadzający
Dr n. med. Leszek Dudziński, NRL

Moderatorzy
Prof. dr hab. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, kierownik Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji UM w Łodzi
Prof. dr hab. Beata Czarnecka, kierownik Katedry i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej UM w Poznaniu
Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska, kierownik Zakładu Periodontologii PUM w Szczecinie
Prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska, prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM w Lublinie, kierownik Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
Dr n. med. Jacek Szkutnik, kierownik Samodzielnej Pracowni Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Lublinie

Uprawnienia absolwentów studiów stomatologicznych w krajach UE

Wykład wprowadzający
Dr Anna Lella, NRL

Moderatorzy
Dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego ŚUM w Katowicach
Prof. dr hab. Anna Starzyńska, kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej GUMed w Gdańsku
Prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk, kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii UM w Lublinie
Dr hab. n. med. Konrad Małkiewicz, kierownik Zakładu Ortodoncji UM w Łodzi
Dr hab. n. med. Anna Szabelska, kierownik Zakładu Technik Dentystycznych UM w Lublinie

10.45 – 11.00 Przerwa

11.00-12.30 Sesja VI

Szkolenie specjalizacyjne: zasady, wymagania w opinii: dyrektorów CEM, CMKP i konsultantów krajowych poszczególnych specjalności stomatologicznych

Wykład wprowadzający
Prof. dr hab. Beata Pepłońska, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych
Prof. dr hab. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Szkolenie specjalizacyjne w opinii konsultantów krajowych poszczególnych specjalności stomatologicznych
Prof. dr hab. Renata Górska, konsultant krajowy ds. periodontologii
Prof. dr hab. Beata Kawala, konsultant krajowy ds. ortodoncji
Prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek, konsultant krajowy ds. stomatologii zachowawczej
Prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk, konsultant krajowy ds. stomatologii dziecięcej
Prof. dr hab. Mansur Rahnama, konsultant krajowy ds. chirurgii stomatologicznej
Prof. dr hab. Mariusz Szuta, konsultant krajowy ds. chirurgii szczękowo-twarzowej 

Moderatorzy
Dr n. med. Dagmara Darczuk, kierownik Zakładu Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej CMJU  w Krakowie
Dr hab. n. med. Karolina Gereth, kierownik Katedry Stomatologii Dziecięcej i Zakładu Grup Ryzyka UM w Poznaniu
Dr hab. n. med. Justyna Opydo-Szymaczek, kierownik Kliniki Stomatologii Dziecięcej UM w Poznaniu
Dr hab. n. med. Dariusz Skaba, kierownik Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej ŚUM w Katowicach
Dr hab. n. med. Małgorzata Klichowska-Palonka, kierownik Samodzielnej Pracowni Stomatologii Zintegrowanej UM w Lublinie

12.30-13.30 Sesja VII

Wnioski XXI Konferencji Okrągłego Stołu

Prof. dr hab. Barbara Kochańska, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej, GUMed w Gdańsku
Prof. dr hab. Lidia Postek-Stefańska, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego ŚUM w Katowicach

Moderatorzy
Prof. dr hab. Teresa Bachanek, honorowy prezydent PTEMD SAPIENTIA
Prof. dr hab. Maria Mielnik-Błaszczak, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Lublinie
Dr hab. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. UM w Lublinie - prezydent PTEMD SAPIENTIA, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie

Program XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Dydaktycznej „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”

Lublin 13 maja 2021 r.

15.00-15.30 Uroczyste otwarcie XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej

15.30-17.00 Sesja I

Sesja Wykładowa
Prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk, dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM
„Nowe podejście do próchnicy zębów u dzieci”

Prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek, prodziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego WUM, Kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej WUM
„Wyzwania gerostomatologii w Polsce w świetle aktualnych danych epidemiologicznych”

Prof. dr hab. Mariusz Lipski, prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii PUM, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM
„Rewaskularyzacja - metoda leczenia endodontycznego”

Dr n. ekon. Bartosz Sobotka, animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji, Nowoczesne Usługi Biznesowe, PARP grupa PFR
„Kompetencje jutra, czyli czego przyszłość będzie wymagała od naszych dzieci”

17.00-19.30 Sesja II

Sesja plakatowa w języku polskim

17.30-18.30 Pokaz plakatów

18.30-19.00 Dyskusja

 17.00-19.30 Sesja III

Sesja plakatowa w języku angielskim

17.30-18.30 Pokaz plakatów

18.30-19.00 Dyskusja

17.00-19.30 Sesja IV

Konkurs prac słuchaczy szkół doktorskich, studenckich kół naukowych i studentów

17.30-18.45 Prezentacja prac

18.45-19.00 Obrady jury

19.00 Ogłoszenie wyników konkursu

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
specjalizacje   nauka   studia stomatologiczne  

POLECAMY W SERWISACH