Z treści pism skierowanych do ministra zdrowia wynika, że jest źle, a nawet bardzo źle – to wiadomo nie od dzisiaj. Spośród pytań, zawartych w 16 interpelacjach, jedno jest szczególnie interesujące: czy resort zdrowia widzi potrzebę zwiększenia w 2020 r. funduszu na refundację usług stomatologicznych i o ile?

Posłanka Krystyna Skowrońska relacjonuje, że koncepcja opieki stomatologicznej, refundowanej przez NFZ, jest niezgodna z koncepcją nowoczesnego leczenia stomatologicznego – tak uważają stomatolodzy zrzeszeni w okręgowych izbach lekarskich. Za leczenie stomatologiczne NFZ płaci tak mało, że dentyści stosują technologie, które prowadzą do utraty zębów – ostrzegają lekarze. Żenująco niska wycena nie zachęca gabinetów do spełniania kryteriów, jakie stawia NFZ. Brak odpowiedniej refundacji sprawia, że spora część polskiego społeczeństwa jest lub wkrótce będzie bezzębna.

Na leczenie stomatologiczne na koszt Funduszu narzekają też pacjenci. Jak wynika z najnowszego raportu rzecznika praw pacjenta, skarżą się oni nie tylko na zbyt długie kolejki, ale brak dostępu do świadczeń w niektórych częściach kraju.

Posłanka Krystyna Skowrońska prosi ministra zdrowia o odpowiedzi na pytania:
Ilu stomatologów z poszczególnych województw ma podpisany kontrakt z NFZ na leczenie stomatologiczne?
Jakie zabiegi stomatologiczne obejmuje kontrakt?
Ile wynosi stawka na poszczególne zabiegi dla pacjenta stomatologicznego?
Ilu pacjentów skorzystało w 2018 i I półroczu 2019 r. z refundacji w poszczególnych województwach?
Jaki jest budżet w poszczególnych województwach na refundacje NFZ za usługi stomatologiczne?
Jakie kontrakty zawarte zostały na świadczenia stomatologiczne realizowane przez personel medyczny, który obsługuje „dentobusy” zakupione w 2017 r. ze środków budżetu państwa?
Czy resort zdrowia widzi potrzebę zwiększenia w 2020 r. funduszu na refundację usług stomatologicznych i o ile?