W Lesznie dzieci mogą korzystać z gabinetów dentystycznych w trzech szkołach podstawowych: SP 7, SP 2, SP 13. Z kontraktowania w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wypadł gabinet stomatologiczny funkcjonujący dotychczas w SP 12. Nie koniec na tym restrykcji. NFZ zmniejszył kontraktowanie w pozostałych gabinetach. Efekt jest taki, że na wizyty profilaktyczne dzieci muszą czekać co najmniej miesiąc.
Hanna Ciesielska, prowadząca gabinet w SP 7, w rozmowie z Panoramą Leszczyńską zwraca uwagę na fakt, że dla dzieci zmiana dentystyki wiąże się z dużym stresem. Dla osoby leczącej oznacza z kolei duży wysiłek, aby zdobyć zaufanie małego pacjenta.

Odwołanie od wyników konkursu nie dało rezultatu. Stomatolodzy z Leszna wystąpili zatem z petycją o zmianę sytuacji do władz miasta. Z kolei Lucjan Rosiak, naczelnik wydziału oświaty Urzędu Miasta Leszna, dwukrotnie interweniował w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkiego NFZ w sprawie zmiany kontraktowania. Bezskutecznie, bo trudno mówić o skutku w przypadku informacji o możliwości ewentualnego podjęcia decyzji o ogłoszeniu uzupełniających postępowań konkursowych lub zwiększenia kontraktów ze świadczeniodawcami. Okazało się, że możliwości są bardzo ograniczone, w zasadzie nie ma ich wcale.

Argumentacja, że „ograniczona liczba porad stomatologicznych, w stosunku do realnego zapotrzebowania, wpłynie negatywnie, i zapewne nieodwracalnie w skutkach, na stan uzębienia najmłodszych mieszkańców" jest tyle słuszna, co nieskuteczna.
Fakt, że władze miasta chcą zapewnić dzieciom i młodzieży profesjonalną pomoc szkolnego lekarza stomatologa w miejscu nauczania nie przekonuje Funduszu. Nawet argumentacja Lucjana Rosiaka, iż wobec zaistniałej sytuacji nastąpić może nieodwracalnie w skutkach pogorszenie stanu uzębienia dzieci w Lesznie.

NFZ nie przekonuje także, fakt, iż Leszno nieodpłatnie udostępnia stomatologom pomieszczenia, a nawet oferuje pomoc w drobnych remontach. Ostatnio miasto wyposażyło szkolne gabinety stomatologiczne w autoklawy. Aktywność jednych ma zmotywować do działania drugich.
Więcej na ten temat w nr. 37 Panoramy Leszczyńskiej.