• W latach 2021-2027 prowadzony jest program profilaktyki i promocji zdrowia dla Katowic. Jednym z elementów tego programu jest profilaktyka próchnicy dla dzieci przedszkolnych w wieku czterech i sześciu lat
 • Organizacja zajęć edukacyjnych oraz świadczeń z zakresu stomatologii w przedszkolach na terenie Katowic składa się z dwóch etapów: profilaktyka pierwotne i wtórna
 • Rodzice otrzymają informację o realizacji programu za pośrednictwem dyrekcji przedszkoli 

Co w ramach programu profilaktyki

Organizacja zajęć edukacyjnych oraz świadczeń z zakresu stomatologii w przedszkolach na terenie Katowic składa się z dwóch etapów. Rodzice otrzymają informację o realizacji programu za pośrednictwem dyrekcji przedszkola.

Etap I. Profilaktyka pierwotna

Profilaktyka pierwotna dla rodziców, opiekunów oraz nauczycieli dzieci 4-letnich:

 • wykłady edukacyjne na temat choroby próchnicowej, jej powikłań i wpływu na stan zdrowia ogólnego oraz metod zapobiegania przeprowadzone przez lekarza dentystę lub higienistkę dentystyczną;
 • zajęcia będą odbywały się w formie warsztatów lub prelekcji (1 godzina zegarowa  1 raz w ciągu roku szkolnego;
 • dopuszcza się zgromadzenie wszystkich chętnych rodziców dzieci z danej placówki oraz ich nauczycieli bez ograniczenia liczebności grupy;
 • miejsce wykładu ustala dyrektor placówki;

Program dla  dzieci 4-letnich:

 • wykłady edukacyjne na temat choroby próchnicowej, jej powikłań i wpływu na stan zdrowia ogólnego oraz metod zapobiegania przeprowadzone przez lekarza dentystę lub higienistkę dentystyczną;
 • zajęcia odbywają się w przedszkolu w ramach grup, do których dzieci należą;
 • wykład powinien trwać 1 godzinę lekcyjną (45minut) i odbyć się jeden raz w ciągu roku szkolnego;
 • forma zajęć jest dostosowana do wieku dzieci;
 • zajęcia edukacyjne powinny zostać zakończone wręczeniem pamiątkowych gadżetów: szczoteczek, past, dyplomów – dobór gadżetów pozostaje do decyzji realizatora wykładów.

Dla rodziców, opiekunów oraz nauczycieli dzieci 6-letnich:

 • wykłady edukacyjne na temat choroby próchnicowej, jej powikłań i wpływu na stan zdrowia ogólnego oraz metod zapobiegania przeprowadzone przez lekarza dentystę lub higienistkę dentystyczną;
 • zajęcia odbywają się w formie warsztatów lub prelekcji w wymiarze 1 godziny zegarowej jeden  raz w ciągu roku szkolnego;
 • dopuszcza się zgromadzenie wszystkich chętnych rodziców dzieci z danej placówki oraz ich nauczycieli bez ograniczenia liczebności grupy;
 • miejsce wykładu ustala dyrektor placówki;
 • celem oceny przeprowadzonych działań zajęcia dla rodziców rozpoczną się oraz zakończą wypełnieniem ankiety na temat wiedzy o przeciwdziałaniu chorobie próchnicowej 

Dla grupy dzieci 6-letnich:

 • wykłady edukacyjne na temat choroby próchnicowej, jej powikłań i wpływu na stan zdrowia ogólnego oraz metod zapobiegania przeprowadzone przez lekarza dentystę lub higienistkę dentystyczną;
 • zajęcia odbywają się w przedszkolu w ramach grup, do których dzieci należą;
 • wykład powinien trwać 1 godzinę lekcyjną (45minut) i odbyć się jeden raz w ciągu roku szkolnego;
 • forma zajęć jest dostosowana do wieku dzieci;
 • zajęcia edukacyjne powinny zostać zakończone wręczeniem pamiątkowych gadżetów: szczoteczek, past, dyplomów – dobór gadżetów pozostaje do decyzji realizatora wykładów.

Profilaktyka wtórna próchnicy

Dla grupy dzieci 4-letnich:

 • badanie przeglądowe jamy ustnej: oznaczenie wskaźnika intensywności próchnicy puw(z) oraz jego składowych, ocena poziomu higieny jamy ustnej, ocena stanu przyzębia, ocena zgryzu;
 • wywiad dotyczący codziennej higieny jamy ustnej oraz nawyków żywieniowych;
 • indywidualny instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej i zasad prawidłowego odżywiania przystosowany do wieku dziecka i jego możliwości;
 • przekazanie na piśmie informacji dla rodziców o stanie uzębienia dziecka z zaleceniem dalszego postępowania profilaktyczno-leczniczego;
 • badanie powinno zostać przeprowadzone w gabinecie dentystycznym, zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • preferowane godziny popołudniowe/wieczorne lub możliwość realizacji badania również w soboty.

Dla grupy dzieci 6 -letnich:

 • badanie przeglądowe jamy ustnej: oznaczenie wskaźnika intensywności próchnicy puw(z) i PUW(Z) oraz jego składowych, ocena poziomu higieny jamy ustnej, ocena stanu przyzębia, ocena zgryzu;
 • wywiad dotyczący codziennej higieny jamy ustnej oraz nawyków żywieniowych;
 • indywidualny instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej i zasad prawidłowego odżywiania przystosowany do wieku dziecka i jego możliwości;
 • przekazanie na piśmie informacji dla rodziców o stanie uzębienia z zaleceniem dalszego postępowania profilaktyczno-leczniczego (załącznik nr 3);
 • lakowanie bruzd powierzchni żujących zębów pierwszych trzonowych, jeśli nie zachodzą kryteria wykluczające (bruzdy już lakowane, próchnica w bruzdach);
 • badanie oraz lakowanie zębów przeprowadzone w gabinecie dentystycznym, zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • preferowane godziny popołudniowe/wieczorne lub możliwość realizacji również w soboty.