W imieniu Bronisława Komorowskiego aktu dekoracji dokonał doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Piróg. Wręczenie odznaczeń państwowych odbyło się 6 grudnia 2014 r. podczas uroczystej gali w Teatrze Narodowym w Warszawie, związanej z 25-leciem odrodzonego samorządu zawodowego polskich lekarzy i lekarzy dentystów

Kim jest uhonorowany lekarz dentysta? Marek Wasiak jest członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim, delegatem na Zjazd.

Pełni funkcję skarbnika ORL. W piątej kadencji był przewodniczącym Komisji Stomatologicznej ORL, przewodniczącym Komisji ds. prawa wykonywania zawodu, jak również członkiem Komisji ds. negocjacji z NFZ.

"Jest wzorem dla lekarzy i lekarzy dentystów, cieszy się olbrzymim zaufaniem, o czym świadczą jego wybory na delegata. Jest inicjatorem i organizatorem szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego dla wszystkich lekarzy członków izby lekarskiej" - informuje NRL.

Marek Wasiak aktywnie działa w Oddziale Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego - przez dwie kadencje jako wiceprezes, a od tego roku jako prezes oddziału, dbając o kształcenie lekarzy stomatologów. Uczestniczył w przygotowywaniu i wdrażaniu programu profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim, finansowanym z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG.